Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2251
Title: Diabetik bir meme kanserli olguda sol göğüs duvarına uygulanan adjuvan radyoterapi etkisiyle oluşan iskemi benzeri geçici elektrokardiyografik değişiklikler
Other Titles: Reversible ıschemia-like electrocardiographical changes after adjuvant radiotherapy to the left chest wall ın a diabetic breast cancer patient
Authors: Barutca, Sabri
Yılmaz, Uğur
Kundak, Işıl
Seyithanoğlu, Yıldırım
Görken, İlknur
TR12167
TR118173
TR171231
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı
Keywords: Memekanseri
Radyoterapi
Kardiyotoksisite
Elektrokardiyografi
Koroner Arter Hastalığı
Breast Cancer
Radiotherapy
Burn
Toxic Effects
Cardiotoxicity
Electrocardiography
Coronary Artery Disease
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Barutca, S., Yılmaz, U., Görken, İ., Kundak, I., Seyithanoğlu, Y. (2000). Diabetik bir meme kanserli olguda sol göğüs duvarına uygulanan adjuvan radyoterapi etkisiyle oluşan iskemi benzeri geçici elektrokardiyografik değişiklikler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 31-33.
Abstract: Meme kanseri sebebiyle mastektomi yapıldıktan sonra sol göğüs duvarına adjuvan radyoterapi alan bir diyabetik olguda iskemi ile uyumlu geçici elektrokardiyografi bulguları gözlenmiştir. Radyoterapi alanında cildi eritemli, hiperemik ve hassas olan olgunun göğüs ağrısı olmamıştır. Bununla birlikte diyabetik bir bayanda atipik bir tablo ihtimali dikkate alınarak, koroner anjiyografi ile kardiyak iskemi ekarte edilmiştir. Göğüs duvarı yanıkları sonrasında iskemi ile uyumlu elektrokardiyografik değişiklikler gelişebilmektedir. Bu olguda da sebebin radyoterapinin göğüs duvarındaki yakıcı etkisi olduğu düşünülmüştür. Literatürde sol göğüs duvarına uygulanan radyoterapinin geç kardiyak etkileri araştırılmış olmakla birlikte erken ve geçici etkiler yeterince irdelenmemiştir. Radyoterapi sonrası erken dönemde gelişen elektrokardiyografik değişikliklerin tanımlanması amacıyla kliniğimizde prospektif bir çalışma başlatılmıştır.
Ischemia-like electrocardiographical changes were observed in a diabetic case who had received adjuvant radiotherapy to the left chest wall after mastectomy. The skin on the radiotherapy field was erythemateus, hyperemic and tender on palpation, and the patient did not have chest pain. The possibility of an atypical presentation of cardiac disease in a diabetic woman was investigated and cardiac ischemia was excluded by coronary angiography. Ischemia-like electrocardiographical changes have been observed after burns of the chest wall. In this case also, the etiology was thought to be related with the burn effect of the radiotherapy on the chest wall. Although the late cardiac effects of the radiotherapy on the left chest wall were reported in the literature, the early and reversible effects were not sufficiently studied. We started a prospective study in our clinic to evaluate the early electrocardiographical changes after radiotherapy.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9659/Reversible-Ischemia-like-Electrocardiographical-Changes-After-Adjuvant-Radiotherapy-To-The-Left-Chest-Wall-In-A-Diabetic-Breast-Cancer-Patient-a-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2251
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-33 (2).pdfMakale Dosyası50.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.