Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2249
Title: Androgenetik alopesi
Other Titles: Androgenetic alopecia
Authors: Şendur, Neslihan
Karaman, Göksun Can
TR10273
TR149951
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Keywords: Alopesi
Genetik
Androjenler
Etyopatogenez
Tedavi
Alopecia
Genetics
Androgens
Etiopathogenesis
Therapy
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Şendur, N., Karaman, G.Can. (2000). Androgenetik alopesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 39-46.
Abstract: Androgenetik alopesi; genetik predispozisyonu olan kişilerde androjenlerin etkisi ile ortaya çıkan, her iki cinste de görülebilen ve saç kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Günümüzde saç dökülmeleri kişilerin yaşam kalitesini etkilemekte ve tedavisi konusunda değişik yöntemler arayışı ortaya çıkmaktadır. Özellikle fizyolojik bir süreç olarak kabul edilen de saç dökülmesi progressif bir seyir izlediği için kişilerin yaşamlarında etkili olmaktadır. Bu yazıda nin etyopatogenezi, klinik özellikleri, tedavideki son gelişmeler ve hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkileri literatür bilgileri gözden geçirilerek derlenmiştir.
Androgenetic alopecia is an androgen-dependent hair loss of the scalp in genetically predisposed male and female patients. Nowadays hair shedding has an effect on life quality of the individuals and there is a need of various therapy modalities for hair loss in recent years. Although androgenetic alopecia is accepted as a physiological process, as it has a progressive course, predominantly this type of alopecia influences life style of the patients. In this report the etiopathogenesis, clinical features, the effects on quality of life and recent advances in therapy of androgenetic alopecia is reviewed with the relevant literature.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9661/Androgenetic-Alopecia
http://hdl.handle.net/11607/2249
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-46.pdfMakale Dosyası68.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.