Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2248
Title: Menisküs yaralanmaları ve cerrahi tedavileri
Other Titles: Meniscus injuries and surgical treatments
Authors: Alparslan, Bülent
Çullu, Emre
TR149384
TR149383
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Keywords: Menisküs Yaralanmaları
Menisektomi
Menisküs Onarımı
Meniscal Injury
Meniscectomy
Meniscus Repair
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Alparslan, B., Çullu, E. (2000).Menisküs yaralanmaları ve cerrahi tedavileri.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1), 47-55.
Abstract: Menisküs iyileşme yeteneğinin gösterilmesinden ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılmasından sonra menisküs yaralanmalarının tedavisinde eksizyonel işlemlerin yerine menisküs onarımı düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Hastanın yaşı, aktivite seviyesi, mesleği, beklentileri yanında menisküsün strüktürel yapısı, yırtığın lokalizasyonu, tipi, uzunluğu, stabilitesi ve yırtıkla birlikte olan yaralanmalar göz önünde bulundurularak menisküs lezyonunun tedavisi planlanmalıdır. Avasküler bölge yırtıklarında klasik onarım tekniklerine ilave olarak iyileştirmeyi arttıracak yöntemler de eklenmelidir.
A better understanding of meniscal functions and repair ability has led to treating a meniscus injury by repair, instead of excision. Patient s age, activity level, expectations, profession, structure of torn meniscus, accompanied injuries, localisation, type, longevity and stability of tear must be taken into consideration while planning the repair of a meniscal lesion. For avascular zone tears, procedures which promote healing have to be added to classical repair techniques.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9681/Meniscus-Injuries-And-Surgical-Treatments
http://hdl.handle.net/11607/2248
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-55.pdfMakale Dosyası214.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.