Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2246
Title: Gebeliğe bağlı coombs negatif hemolitik anemi
Other Titles: Pregnancy induced coombs’ negative hemolytic anemia
Authors: Camcı, Celalettin
Bolaman, Zahit
Sönmez, Hulki
Öge, Ayşin
Çiçek, Ceyhan
Yavaşoğlu, İrfan
TR150509
TR10389
TR143521
TR150071
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Gebelik
Direk Antiglobulin Test
Otoimmün Hemolitik Anemi
Pregnancy
Autoimmune Hemolytic Anemia
Direct Antiglobulin Test
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Camcı, C., Bolaman, Z.,Sönmez, H., Öge, A., Çiçek, C., Yavaşoğlu, İ. (2000). Gebeliğe bağlı coombs negatif hemolitik anemi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1),43-45.
Abstract: Gebeliğe bağlı otoimmün hemolitik anemi nadir görülen ve genellikle Coombs testi (DAT=Direk antiglobulin test) negatif saptanılan bir klinik tablodur. Bu makalede 36 yaşında ikinci hamileliği sırasında Coombs negatif hemolitik anemi saptanan ve steroid tedavisi ile hemoliz kontrol altına alınabilen bir hastamızı sunmaktayız.
Hemolytic anemia associated with pregnancy is a rare and usually Coombs test (direct antiglobulin test=DAT) is negative. In this paper we presented a woman who had DAT negative hemolytic anemia during the second pregnancy. In patient hemolysis was controlled with steroid therapy.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9680/Pregnancy-Induced-Coombs-Negative-Hemolytic-Anemia
http://hdl.handle.net/11607/2246
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-45 (4).pdfMakale Dosyası185.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.