Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2245
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİnan, Gülten-
dc.contributor.authorTürkmen, Münevver-
dc.contributor.authorYenigün, Ayşe-
dc.contributor.authorSönmez, Ferah-
dc.contributor.authorBıçkıcı, Alper-
dc.date.accessioned2016-03-02T13:25:45Z-
dc.date.available2016-03-02T13:25:45Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationİnan, G., Türkmen, M., Yenigün, A., Sönmez, F., Bıçkıcı, A. (2000).Swyer-james (macleod) sendromu : bir olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1), 39-42.tr_TR
dc.identifier.issn2149-9063-
dc.identifier.urihttp://meandrosmedicaljournal.org/article_9679/Swyer-james-macleod-Syndrome-A-Case-Report-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2245-
dc.description.abstractSwyer-James (MacLeod) sendromu, akciğerlerin bir veya birkaç lobunun ya da tamamının hiperlusent görünümü (havalanma fazlalığı), aynı tarafta hiler gölge azlığı, güçlükle görülebilen arter ağı ile karakterize radyolojik bir antitedir. Çocukluk çağında geçirilen pnömoni veya obliteratif bronþiolit ataklarına veya obliteratif vaskülite bağlı olabileceği düþünülmektedir. Öksürük þikayeti ile getirilen yedi yaþında erkek hastanın öyküsünden bir yaþında iken bronkopnömoni nedeniyle iki kez hastanede yattığı, baþka bir hastanede bronkoskopi yapıldığı yabancı cisim tespit edilemediği, ter testinin normal bulunduğu, kıþ aylarında sık sık hastalanarak öksürdüğü öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi idi. Solunum sisteminin muayenesinde sol tarafta solunum sesleri azalmıþ olarak iþitiliyor, inspiryumda ince raller ve ekspiryumda sibilan raller alınıyordu. Diğer sistem bulguları normaldi. Laboratuar tetkiklerinde tüberkülozu düþündürecek bir bulgu yoktu. A1 antitripsin düzeyi normaldi. Akciğerlerin bilgisayarlı tomografisinde de sol akciğer volümünde azalma, hiperlüsent görünüm, pulmoner arter dallarının küçülme ve incelme olduğu belirlendi. Bu bulgular ile Swyer-James (MacLeod) sendromu olduğu düþünüldü. Akciğerlerin perfüzyon sintigrafisinde sol akciğer parankiminin sağa oranla belirgin düzeyde inceldiği ve düþük düzeyde perfüzyon gösterdiği belirlendi. Akciğerlerin ventilasyon sintigrafisinde ise sol akciğer gösterilemezken sağ akciğerin normal sınırlarda ventile olduğu sapandı. Etyolojisi tam olarak aydınlatılmamıþ olan bu sendrom literatür bilgileri ıþığında tartıþmak amacıyla sunuldu.tr_TR
dc.description.abstractSwyer-James syndrome is a radiologic entity characterized by hyperlucency of one or several lobes, or even of one lung, scarce hilar shadow on the same side as the transradiency, and barely visible arterial network on the abnormal side of the thorax. Generally, it is acquired subsequent to viral bronchopulmonary infections in childhood. A seven year old boy was admitted to our hospital with complaining of a cough. He had been hospitalised for bronchopulmonary infections when he was one year old. During follow up, hyperlucency of the left lung was seen on his chest x-ray. However, sweat testing and bronchoscopy examinations were found normal. Physical examination showed markedly decreased breathing sounds in the left hemitorax with fine inspiratory crackles and expiratory wheezes. The chest x-ray revealed hyperlucency of the left lung. A diagnosis of Swyer James syndrome was confirmed by computerized tomographic scans of chest and perfusion and ventilation lung scintigraphy. Computerized tomography findings were hyperlucency and decreased volume of left lung and thin pulmonary artery branches. Small left lung parenchyma and decreased perfusion were found on radionuclide scans. The scan showed markedly diminished ventilation, diminished vascular flow and diminished perfusion unilaterally on the left lung. We suggest that this condition should be considered during the differential diagnosis of a patient with unilaterally hyperlucent lung.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHiperlusent Akciğertr_TR
dc.subjectSwyer-James (Macleod) Sendromutr_TR
dc.subjectHyperlucency Of Lungtr_TR
dc.subjectSwyer-James (Macleod) Syndrometr_TR
dc.titleSwyer-james (macleod) sendromu : bir olgu sunumutr_TR
dc.title.alternativeSwyer-james (macleod) syndrome: a case reporttr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR12517tr_TR
dc.contributor.authorIDTR15035tr_TR
dc.contributor.authorIDTR12071tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage39tr_TR
dc.identifier.endpage42tr_TR
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-42 (1).pdfMakale Dosyası212.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.