Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2244
Title: Schamberg hastalığı
Other Titles: Schamberg’s disease
Authors: Şendur, Neslihan
Karaman, Göksun
Şavk, Ekin
Dikicioğlu, Emel
TR10273
TR149951
TR102171
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Keywords: Schamberg Hastalığı
Klinik Özellikler
Epidemiyoloji
Schamberg.S Disease
Clinical Characteristics
Epidemiology
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Şendur, N., Karaman, G., Şavk, E., Dikicioğlu, E. (2000). Schamberg hastalığı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1), 35-37.
Abstract: Pigmente purpurik dermatozlar grubunda yer alan Schamberg hastalığı nedeni bilinmeyen, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğü bildirilen ancak popülasyonda görülme sıklığı ile ilgili verilerin yetersiz olduğu bir hastalıktır. Bu yazıda; iki yıllık bir süre içinde polikliniğimize dermatolojik inceleme için başvuran 12353 hastadan Schamberg hastalığı tanısı alan Schamberg hastalığı tanısı almış 7 olgumuzun klinik ve histopatolojik özellikleri irdelenmiştir. Erkeklerde daha sık görüldüğü bildirilmesine rağmen bizim hastalarımızın %71,4 ünü kadın hastaların oluşturduğu gözlenmiştir. Schamberg hastalığı sıklığını %0.056 olarak saptamakla beraber, hastalığın asemptomatik olması nedeni ile bu oranın daha yüksek olabileceğini düşünmekteyiz.
A variant of chronic pigmented purpura, Schamberg s disease has been reported as affecting predominantly elderly men. Data as to the incidence of the disease, however, is limited. In this report, the clinical and histopathological findings of the patients with Schamberg’s disease among 12353 patients who were seen at our department in a period of two years, were evaluated. Although Schamberg’s disease has been reported as affecting predominantly elderly men, of the 7 patients in our series, 71.4% were female patients. As the disease is asymptomatic, we suggested that the prevalance of Schamberg’s disease could be higher than the value we had found.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9678/Schambergs-Disease
http://hdl.handle.net/11607/2244
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-37 (4).pdfMakale Dosyası193.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.