Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2243
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkyol, Ali-
dc.contributor.authorÖzkaya, Bekir-
dc.contributor.authorBölükbaşı, Okan-
dc.contributor.authorGüner, Alev-
dc.date.accessioned2016-03-02T13:24:05Z-
dc.date.available2016-03-02T13:24:05Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationAkyol, A., Özkaya, B., Bölükbaşı, O., Güner, A. (2000). Scheuermann hastalığı : bir olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1),33-34.tr_TR
dc.identifier.issn2149-9063-
dc.identifier.urihttp://meandrosmedicaljournal.org/article_9677/Scheuermanns-Disease-A-Case-Report-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2243-
dc.description.abstractScheuermann hastalığı spinal ağrı, kozmetik deformite, torakal disk hernisi ve prematür dejeneratif değişikliklere neden olan, adolesan çağda % 5-8 sıklıkta karşılaşılabilen bir hastalıktır. Etyoloji bilinmemekte, ailesel yatkınlık ve muhtemel lokal bir osteokondrit üzerinde durulmaktadır. Yorgunluk, ağrı, lokal hassasiyet gibi semptomlar pubertede başlar. Hastaların çoğu deformite ve kifozlarının farkında olmayıp tanı sıklıkla rutin bir lateral grafi çekimi ile konur. En sık orta ve alt torasik vertebralar tutulur, başka bir laboratuvar tanısı yoktur. Tedavi hastanın yaşı ve deformitesine bağlıdır. Analjezikler, rehabilitasyon egzersiz programları, ileri olgularda gerekirse destek operasyonları (Milwauke brace veya Harrington enstrumanları) uygulanabilir. Klinik ve radyolojik olarak Scheuermann hastalığı tanısı almış bir olgu sunuldu.tr_TR
dc.description.abstractScheuermann s disease is a common disorder of the adolescent (5-8 %) which may result in spinal pain and cosmetic deformity and predispose to thorasic disc herniation and premature degenerative changes. The aetiology is unknown but may include a familial predisposition and possibly local osteochondritis. Symptoms like fatigue, pain, local tenderness become at puberty. Many of the patients are unaware that they have a deformity or kyphosis and are diagnosed by routine lateral chest radiographs. The most affected spinal regions are the mid or lower thoracic vertebrae and there are no other laboratory findings. Therapy depends on the degree of the deformity and on the patient s age. Analgesics, rehabilitation exercises, operations for stabilisation with a Milwauke brace or Harrington instruments may be tried. We present a patient with Scheuermann s disease with its clinic and radiologic findings.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectScheuermann Hastalığıtr_TR
dc.subjectScheuermann s Diseasetr_TR
dc.titleScheuermann hastalığı : bir olgu sunumutr_TR
dc.title.alternativeScheuermann’s disease: a case reporttr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR9250tr_TR
dc.contributor.authorIDTR237586tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage33tr_TR
dc.identifier.endpage34tr_TR
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-34 (1).pdfMakale Dosyası183.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.