Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2241
Title: Tıp-II diabette asemptomatik kolelitiazis sıklığı
Other Titles: The prevalence of asymptomatic cholelithiasis in type-II diabetes mellitus
Authors: Kadıköylü, Gürhan
Camcı, Celalettin
Sönmez, Meltem
Öge, Ayşin
Bolaman, Zahit
Şentürk, Taşkın
TR198888
TR10389
TR150509
TR5714
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Kolelitiazis
Tip-II Diabet
Cholelithiasis
Type-II Diabetes
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kadıköylü, G., Camcı, C., Sönmez, M., Öge, A., Bolaman, Z., Şentürk, T. (2000). Tıp-II diabette asemptomatik kolelitiazis sıklığı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1), 17-20.
Abstract: Amaç: Tip II diabette asemptomatik kolelitiazis sıklığını araştırmaktır. Yöntem: 35 yaş üzerindeki 100 ü kadın, 38 i erkek 138 tip-II diabetli hastaya batın ultrasonografisi yapıldı. Kontrol grubu olarak 35 yaş üzerindeki 190 kadın ve 80 erkek toplam 270 kişi alındı. Bulgular: Hastaların 17 sinde (% 12.3) ve kontrol grubunun 28 inde (% 10.3) kolelitiazis saptandı. Bu oranlar istatistiksel olarak farklı değildi (p>0,05). Kadın hastaların % 13 ünde ve erkek hastaların % 10.5 inde kolelitiazis vardı. Kontrol grubunda ise bu oranlar % 11 ve 8.75 idi. Her iki grubta da bu oranlar istatistiksel olarak farklı bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Tip-II diabette asemptomatik kolelitiazis sıklığı sağlıklı bireylerden farklı bulunmadı.
Objective: To evaluate the prevalence of asymptomatic cholelithiasis in type-II diabetes. Method: Abdominal ultrasonography was performed on 138 patients with type-II diabetes (100 women and 38 men) over 35 years old 270 people (190 women and 80 men) over 35 years old were examined as the control group. Results: 17 of the patients (12.3 %) and 28 controls (10.3 %) had cholelithiasis. These rates weren t statistically different (p>0.05). 13 % of female patients and 10.5 % of men patients were found that they had cholelithiasis. These rates were 11 % and 8.75 % in the control group . There was no statistically significant difference between these groups either (p > 0.05). Conclusion: The prevalance of asymptomatic cholelithiasis in type-II diabetes was not different than that of healthy persons.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9674/The-Prevalence-Of-Asymptomatic-Cholelithiasis-In-Type-ii-Diabetes-Mellitus
http://hdl.handle.net/11607/2241
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-20 (2).pdfMakale Dosyası193.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.