Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2240
Title: Azitromisin'in erişkinde ağır olmayan toplum kökenli pnömoni tedavisinde kullanımı : etkinlik ve güvenilirlik araştırması
Other Titles: Azithromycin in the treatment of adults with mild to moderate community-acquired pneumonia: a study of efficacy and tolerability
Authors: Kıter, Göksel
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Toplum Kökenli Pnömoni
Azitromisin
Makrolid
Community-Acquired Pneumonia
Azithromycin
Macrolid
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kıter, G. (2000). Azitromisin'in erişkinde ağır olmayan toplum kökenli pnömoni tedavisinde kullanımı : etkinlik ve güvenilirlik araştırması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1), 11-15.
Abstract: Amaç: Bu çalışma, erişkin yaş grubundaki ağır olmayan toplum kökenli pnömoni olgularının ayaktan tedavisinde, Azitromisin.in (3 gün süreyle günde tek doz 500 mg) etkinlik ve güvenilirliğini araştırmak üzere tasarlanmıştır. Yöntem: Polikliniğe başvurusunda ağır olmayan toplum kökenli pnömoni tanısı konan 11 hasta çalışmaya alındı. Tanı klinik ve radyolojik bulgulara dayanılarak kondu. Bu hastalar azitromisin ile tedavi sırasında yan etki açısından ve bir aylık süre içinde klinik ve radyolojik olarak kontrol edildi. Değerlendirmeler, düzelme, tam iyileşme, başarısızlık ve nüks olarak belirtildi. Sonuçlar, toplam hasta sayısına oranlanarak yüzde cinsinden hesaplandı. Bulgular: Tedavi sonundaki etkinlik değerlendirmesinde, 11 hastanın 10.unda (%91) tam iyileşme olduğu belirlendi. Yalnızca bir hastada nüks gelişti (%9). ıki hastada tedaviye bağlı yan etki gözlendi (%18). Hastaların tedaviye uyumu yüksekti (%91). Sonuç: Bu çalışma, 3 gün-günde tek doz 500 mg azitromisin tedavisinin, ayaktan tedavi kararı verilmiş ağır olmayan toplum kökenli pnömoni tedavisinde etkin ve güvenli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kısa süreli bir tedavi rejimi hasta uyumunu da arttırmaktadır.
Objective: This study was designed to investigate the efficacy and tolerability of azithromycin (500 mg once daily for 3 days) in the treatment of adults with mild to moderate community-acquired pneumonia. Methods: Eleven patients with mild to moderate pneumonia were enrolled in the study. The diagnosis was based on clinical and radiographical findings. The patients were treated with azithromycin and they were assessed for side effects, during one-month-of, follow up. Post treatment evalution was categorized on either a cure, improvement, failure or relapse. The results were expressed as a percentage of the total number of patients. Results: The efficacy was recorded at the end of treatment as a cure in 10 of 11 patients (91%). Only one patient had relapsed (9%). The rate of treatment-related adverse events was (18%). Conclusion: This study shows that a 3-day, once-daily course of azithromycin is clinically effective and well tolerated in the treatment of mild to moderate community-acquired pneumonia. Furthermore, the patient compliance to treatment is improved with such a short regimen.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9673/Azithromycin-In-The-Treatment-Of-Adults-With-Mild-To-Moderate-Community-acquired-Pneumonia-A-Study-Of-Efficacy-And-Tolerability
http://hdl.handle.net/11607/2240
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-15 (2).pdfMakale Dosyası193.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.