Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/224
Title: Damla sulama yöntemiyle sulanan bağda A sınıfı buharlaşma kabından yararlanarak uygulnacak sulama suyu miktarının belirlenmesi ve sulana programının oluşturulması
Authors: Sezgin, Fuat
Ünal, Akay
Keywords: Damla sulama
Sultani Çekirdeksiz
sulama programı
bitki su tüketimi
Drip Irrigation
Sultana
Irrigation Schedule
Plant Water Consumption
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Manisa Bagcılık Arastırma Enstitüsünde, 2006 yılında yürütülen bu çalısmada, damla sulama yöntemiyle sulanan Sultani Çekirdeksiz üzüm çesidi bagında A sınıfı buharlasma kabından yararlanarak uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesi ve sulama programının olusturulması arastırılmıstır. Arastırma; tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü, her tekerrürde 15 asma olacak sekilde kurulmustur. Sulamada 4 farklı sulama konusu arastırılmıs, konular dört farklı pan katsayısından (Kpc1: 0.50, Kpc2: 0.75, Kpc3: 1.00, Kpc4: 1.25) yararlanılarak olusturulmus, yedi günde bir sulama yapılmıstır. Konulara iliskin sulama suyu miktarları sırasıyla 73.46, 112.84, 152.23 ve 191,61 mm olarak, bitki su tüketimleri sırasıyla 112 mm, 153 mm, 192 mm, 232 mm olarak gerçeklesmistir. Farklı sulama konularına iliskin uygulanan sulama suyu, bitki su tüketimi, verim-kalite özellikleri ve farklı gider miktarları ele alındıgında; bölge ve toprak kosullarında yüksek sistem bagcılıkta yetistirilen Sultani çekirdeksiz üzüm çesidi için en uygun sulama konusunun Kpc2 0,75 oldugu belirlenmistir. Uygun bulunan Kpc2 konusu Kpc3 konusuna göre yaklasık % 35, Kpc4 konusuna göre iv yaklasık % 70 su tasarrufu saglamıstır. Konulara iliskin verim degerleri ise Kpc1 10.08, Kpc2 12.25, Kpc3 11.96, Kpc4 12.29 kg/omca olarak elde edilmistir. This study was carried out at Manisa Viticulture Research Institute in 2006 to aimed prepare irrigation schedule and determined amount of irrigation water use A class evaporation pan in drip irrigated Sultana grape variety vineyard. This investigation was designed as 4 replications randomized block design and each replication is constituted 15 vines. Four different irrigation treatments were determined and treatments were combined with four different pan coefficients, irrigation intervals are 7 days. Each treatments amount of water were respectively 73.46, 112.84, 152.23, and 191.61 mm and plant water consumptions were respectively 112, 153, 192 and 232 mm. The best irrigation treatment was determined Kpc2 0.75 in terms of the amount of water, plant water consumption, yield and quality criteria and different cost levels for Sultana grape variety in high trellis system vineyards. Treatment of Kpc2 was 35% than Kpc3 and 70% water saving than Kpc4 treatments. Yield values are for each treatment were obtained 10.08 kg/vine, 12.25 kg/vine, 11.96 kg/vine, 12.29 kg/vine respectively Kpc1, Kpc2, Kpc3, Kpc4.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32908047&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/224
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tys_akay_unal_ozet_en.pdf23.51 kBAdobe PDFView/Open
tys_akay_unal_ozet_tr.pdf34.25 kBAdobe PDFView/Open
tys_akay_unal_tez.pdf6.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.