Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2235
Title: Anabilim dalımız tarafından otopsileri yapılan intihar olgularının değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the autopsied suicide cases at our department
Authors: Erel, Özlem
Katkıcı, Ufuk
Dirlik, Musa
Özkök, Selim
TR149403
TR10463
TR149401
TR149400
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
Keywords: İntihar
Otopsi
Aşı
Suicide
Autopsy
Hanging
Issue Date: 2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Erel, Ö., Katkıcı, U., Dirlik, M., Özkök, S. (2003). Anabilim dalımız tarafından otopsileri yapılan intihar olgularının değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(3), 13-15.
Abstract: Anabilim Dalımız tarafından 1999-2003 yılları arasında otopsileri yapılan 47 intihar olgusu ele alınarak, seçilen yöntem, yaş gruplarına göre dağılım ve ölüm nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. Anabilim Dalımız tarafından yapılan otopsilerin, mevcut kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi sonucunda 47 intihar olgusuna ait veriler SPSS for Windows programına işlenerek, istatistiksel sonuçlar ve tablolar elde edilmiştir. Seçilen intihar yöntemleri arasında en sık ası görüldü. Bunu da ateşli silah kullanımı izlemekteydi. Olguların%72.5'i erkek,%27.5'i kadındı. ıntihar en sık 20-39 yaş grubunda görüldü. Eylemin%42.6 oranında ev içinde veya bahçesinde meydana geldiği saptandı. ıntihar amacıyla ev içinde veya bahçesinde ası yönteminin seçilmesi; yöntemin kullanılabilirliği ve çevre şartları ile ilgili olarak ülkemizde yapılmış diğer araştırma sonuçları ile uyumludur. ıntihar için 20-39 yaş arası gençlerin riskli grubu oluşturması bu yaş grubuna dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir
In this study we have examined forty-seven suicide cases between 1999-2003 who were autopsied in our department to evaluate suicide methods, age groups and causes of death. The autopsy reports of forty-seven suicide cases have been evaluated retrospectively and statistical analyses were made by SPSS forWindows. In our series, hanging was the most common used suicide method. Gunshot and shutgun injuries were the second common suicide method. 20-39 years age was the most frequent age group, and 72.5 % were male, 27.5%were female. In 42.6%of the suicide cases occured in domestic places. In our series hanging is the most frequent suicide method. Its usableness and relationship with enviromental conditions are corresponded to Turkey's results. Because most of the cases are in 20-39 age groups, it was concluded that special attention must be payed to the young generation who are under the risk of suicide.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9583/The-Evaluation-Of-The-Autopsied-Suicide-Cases-At-Our-Department
http://hdl.handle.net/11607/2235
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2003 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-15 (2).pdfMakale Dosyası55.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.