Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2234
Title: Yedi olguda nörovaskuler pudendal uyluk flebi ile vajina rekonstrüksiyonu
Other Titles: Vaginal reconstruction with neurovascular pudendal thigh flap in seven cases
Authors: Copcu, Eray
Öztan, Yücel
TR199751
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Vajen
Rekonstrüksiyon
Nörovaskuler
Pudendal
Flep
Vagina
Reconstruction
Neurovascular
Pudendal
Issue Date: 2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Copcu, E., Öztan, Y. (2003). Yedi olguda nörovaskuler pudendal uyluk flebi ile vajina rekonstrüksiyonu.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,4(3),9-12.
Abstract: Vulva, vajina ve perine rekonstrüksiyonu plastik cerrahlar, jinekologlar, çocuk cerrahları, ürologlar ve genel cerrahlar için yönetimi en güç klinik durumlardan biridir. Sıklıkla vajinal agenezi nedeniyle olsa da bu alandaki onkolojik problemlerden sonra da rekonstrüksiyon gereksinimi doğar. Bu bölgenin rekonstrüksiyonunda pek çok yöntem tanımlanmıştır. Nörovasküler pudendal uyluk flebi ile vajina rekonstrüksiyonu yapılabilmektedir. Biz çalışmamızda primer amenore nedeniyle başvuran ve doğumsal vajina agenezisi tanısı alan toplam yedi bayan olguda uyguladığımız nörovaskuler pudendal uyluk flebi sonuçlarımızı sunduk. Hiç bir olgumuzda erken yada geç dönemde bir komplikasyon gelişmedi. 3 olguda yeni oluşturulan vajina içinde kıl gelişimi gözlense de bu durum olgularda hiç bir şikayete yol açmadı.Tümolguların post-operatif 6. ayındaki kontrollerde duyusal ve seksüel fonksiyonu tam olan yeni vajina oluşturulduğu görüldü. Bu flep; uygulamasındaki kolaylık, donör alanda kabul edilebilir ve gizlenebilir iz yaratması, postoperatif dönemde stent kullanma gerekliliği olmaması, dayanıklı, güvenilir bir flep olması ve hem kozmetik hem de fonksiyonel olarak istenilen sonuçların elde edilmesinden dolayı vajina rekonstrüksiyonundaki en ideal yöntemlerden biri olduğu sonucuna vardık
Reconstruction of the vulva, vagina and perineum is still a challenge for the plastic and reconstructive surgeons, gynecologists, pediatric surgeons, urologists and general surgeons. The major indications for the reconstruction of the vagina are vaginal agenesis and post-oncological surgery. Many techniques have been described for the reconstruction of this anatomical region. The neurovascular pudendal thigh flap is one of these. In this report we presented the results of the neurovascular pudendal thigh flap in seven female patients with primary amenorrhea secondary to congenital vaginal agenesis. There were no early or late complications in our series. Only hair growth was observed in three patients but this caused no complaints. Satisfactory functional, sensory and cosmetical results were achieved in all patients within the post-operative six months. We concluded that neurovascular pudendal thigh flap is one of the most ideal techniques in reconstruction of the vagina due to its relatively simple technique, acceptable scar formation in donor area, lack of need for a stent in post-operative period, durable and reliable characteristics of the flap and successful functional and cosmetical results.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9582/Vaginal-Reconstruction-With-Neurovascular-Pudendal-Thigh-Flap-In-Seven-Cases
http://hdl.handle.net/11607/2234
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2003 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-12 (1).pdfMakale Dosyası126.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.