Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2230
Title: İlginç tıbbi görüntüler toraks grafisinde sağ tarafı dolduran barsak halkaları
Other Titles: Intestinal loops filling right hemithorax in thorax x-ray
Authors: Sönmez, Hulki Meltem
Ayhan, Mediha
Şen, Serdar
Akdilli, Alev
Şentürk, Taşkın
TR10389
TR184504
TR117447
TR5714
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Keywords: Toraks Grafisi
Barsak
Özofagus
Greft Dilatasyonu
Thorax X-Ray
Intestinal Loops
Eosophagus
Greft Dilatation
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Sönmez, M. H., Ayhan, M., Şen, S., Akdilli, A., Şentürk, T. (2002). İlginç tıbbi görüntüler toraks grafisinde sağ tarafı dolduran barsak halkaları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(2), 49-50.
Abstract: Tanımlanamayan silik göğüs ağrısı yakınmaları olan 32 yaşında bir bayan hastanın akciğer görüntülemelerinde, sağ hemitoraksı dolduran kolon segmentleri saptanmıştır. hastaya 2 yaşında iken, korroziv özofajit nedeni ile özofagusa kolon grefti konulmuş. hastanemizde deforme kolon grefti çıkarılan hastanın görüntü leme bulguları sunulmuştur.
Pulmonary x-rays of a 32-year-old female complaint with non-specific chest pain revealed colon segments filling the right thorax. Since she had been experienced corrosive oesophagitis during the second year of her life, her oesophagus had replaced with a colon graft on that time. Patient's deformed colony graft removed at our hospital. The imaging findings of this patient submitted.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9619/Intestinal-Loops-Filling-Right-Hemithorax-In-Thorax-X-ray
http://hdl.handle.net/11607/2230
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-50.pdfMakale Dosyası88.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.