Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/223
Title: Kestanenin (Castanea sativa Mill.) meşe (Quercus sp.) üzerine aşılanabilirliği ve aşı kaynaşmasının anatomik gelişimi ile toplam flavan içeriklerinin mevsimsel değişimi
Other Titles: Grafting ability of chestnuts (Castanea sativa L.) on oaks (Quercus sp.) and anatomical development of graft compatibility and seasonal changes of total flavan content
Authors: Ertan, Engin
Ada, Selime
Keywords: Kestane
Chestnut
Meşe ağacı
Oak
aşı ile üretim
aşı kaynaşması
flavan miktarı
grafting
graft compatibility
flavan content
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, kestane ile meşe bitkisinin aşılanabilirliği ve aşı kaynaşmasının anatomik gelişimi ile meşe bitkisinde toplam flavan içeriklerinin mevsimsel değişiminin belirlenmesi amacıyla 2005–2007 yılları arasında yürütülmüştür. Denemede yongalı göz, dilciksiz İngiliz aşı ve T-göz aşı yöntemleri kullanılmış ve sadece dilciksiz İngiliz aşı yönteminden aşı başarısı elde edilmiştir. Dilciksiz ingiliz aşı yöntemi ile aşılanmış bitkilerde aşı kaynaşmasının anatomik ve histolojik gelişimini incelemek amacıyla, aşılmadan 30, 60, 90, 120, 150 ve 210 gün sonra aşı bölgesinden enine ve boyuna kesitler alınarak mikroskopta incelenmişlerdir. Aşılamadan 30 gün sonra anaç ve kalemden kallus dokunun oluşmaya başladığı; kambiyal devamlılığın ise ancak aşılamadan 150 gün sonra meydana geldiği saptanmıştır. En uygun aşılama zamanının belirlenmesi amacıyla meşe bitkisinin gövdelerinden vegetasyon dönemi boyunca; nisan, temmuz, eylül ve aralık aylarında olmak üzere floem örnekleri alınarak toplam flavan içeriklerinin mevsimsel değişimi izlenmiştir. En düşük flavan miktarı 0,102 mg/g olarak nisan ayında alınan örneklerde saptanmıştır. This study has been carried on during 2005 – 2007 in order to determine the graft ability and anatomical development of graft compatibility of chestnut and oak plant, and the seasonal changes of total flavan content in oak tree. Chip budding, whip budding and T budding methods have been used and it was seen that only whip budding had budding success. In order to determine anatomical and histological development of graft compatibility in plants grafted by whip budding, cross and longitudinal sections taken from budding region 30, 60, 90, 120,150 and 210 days after the budding have been examined by microscope. It is found that callus tissues from rootstock and scion began forming after 30 days from grafting; cambial continuity occurred after 150 days from grafting. Aiming to determine the best grafting, floem examples have been taken from the shoots of oak trees during vegetation period; April, July, September and December, and seasonal changes of total flavan contents have been determined. The minimum flavan amount has been determined as 0,102 mg/g in April.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32907822&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/223
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbb_selime_ada_abstract.pdf.pdf60.96 kBAdobe PDFView/Open
zbb_selime_ada_özet.pdf.pdf63.93 kBAdobe PDFView/Open
zbb_selime_ada_tez.pdf31.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.