Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2221
Title: Hipospadiasda iki aşamalı kurtarma operasyonu
Other Titles: Two staged salvage operation in hypospadias
Authors: Copcu, Eray
Mollasmanoğlu, Salih
Öztan, Yücel
TR199751
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi
Keywords: Hipospadias
Bracka
Kurtarma Operasyonu
Çok Aşamalı
Hypospadias
Bracka
Salvage Operations
Multi-Staged
Issue Date: 2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Copcu, E., Mollasmanoğlu, S., Öztan, Y. (2003). Hipospadiasda iki aşamalı kurtarma operasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,4(2),5-9.
Abstract: Hipospadias Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide tedavisi oldukça güç olan anomalilerden biridir. Günümüze kadar hipospadias tedavisinde 600 den fazla teknik tanımlanmıştır. Genel olarak bu teknikler tek yada çok aşamalı olarak ikiye ayrılır. Her bir teknik kendine özgü avantaj ve dezavantajlara sahiptir. ılk defa opere olacak olgularda tek aşamalı teknikler tercih edilirken, daha önce pek çok defa ameliyat edilen olgularda “kurtarma” ameliyatı olarak seçilecek standart bir yöntem bulunmamaktadır. Primer olgularla karşılaştırıldığında daha önce opere edilmiş olgularda daha yüksek oranlarda komplikasyon söz konusudur. 1995- 2000 yılları arasında iki yada daha fazla sayıda başarısız hipospadias onarımı yapılmış 12 olguda Bracka'nın tanımlamış olduğu çift aşamalı teknikle kurtarma operasyonu yaptık. Olgulara birinci oturumda yeni üretra için kulak arkası veya yanak mukozasından alınan tam kalınlıktaki greftle dayanıklı ve geniş bir yatak oluşturuldu, 6 ay sonraki ikinci oturumda üretra oluşturulup ektopik meatus anatomik yerine çekildi. Üretra üzeri fleple kapatılarak su geçirmez şekilde yerine sütüre edildi. Bir olguda ilk oturum sonrası greftte enfeksiyona bağlı kısmi kayıp; ikinci oturum sonrası iki olguda (% 17) fistül gözlendi. Literatürdeki kurtarma ameliyatı verilerine göre oldukça düşük olan bu oranlarla kurtarma operasyonu gerektiren hipospadiaslı olgularda Bracka'nın tanımladığı iki aşamalı tekniğin iyi bir alternatif olacağı sonucuna vardık.
Hypospadias is one of the most challenging anomalies in the point of reconstruction. More than 600 techniques have been described in the literature until now. These techniques can be considered as either single or multiple staged. Every technique has some advantages and disadvantages. Although one stage techniques are mostly performed in primary hypospadias, there is no consensus in management of secondary hypospadias for “salvage” operations. More complication rates have been reported in secondary cases. Between 1995 to 2000, we performed two stage hypospadias repair described by Bracka, in twelve patients who had history of two or more hypospadias repairs. Initially the patients were operated to create a bed for neo-urethra by a full thickness skin graft from retro-auricular region or buccal mucosa. Six months later, neo-urethra was created using this graft and the meatus was relocated to the anatomical region.To prevent fistula formation, waterproofing flap was performed to cover of neo-urethra. Partial graft loss seen as secondary to infection was observed in one patient after the first operation and fistulas were seen in two patients after the second operation. These complication rates were lower than the reported salvage hypospadias repair techniques found in the literature.We concluded that two-stage hypospadias repair of Bracka is a good alternative in salvage hypospadias repair.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9589/Two-Staged-Salvage-Operation-In-Hypospadias
http://hdl.handle.net/11607/2221
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2003 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-9 (2).pdfMakale Dosyası148.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.