Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2218
Title: Mitral carpentier ring anüloplasti sonrası reoperasyon nedenleri: beş olgu sunumu
Other Titles: Causes of reoperation after mitral carpentier ring annuloplasty: report of five cases
Authors: Gürcün, Uğur
Badak, İsmail
Boğa, Mehmet
Özkısacık, Erdem Ali
Dişçigil, Berent
Hamulu, Ahmet
Buket, Suat
Durmaz, İsa
TR19660
TR123332
TR19362
TR16732
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Keywords: Mitral Kapak
Ring Anüloplasti
Reoperasyon
Mitral Valve
Ring Annuloplasty
Reoperation
Issue Date: 2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gürcün, U., Badak, İ., Boğa, M., Özkısacık, E.A., Dişçigil, B., Hamulu, A., Buket, S., Durmaz, İ. (2003). Mitral carpentier ring anüloplasti sonrası reoperasyon nedenleri: beş olgu sunumu.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,4(1),17-20.
Abstract: Mitral kapak tamiri, mitral yetmezliğinde tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada Carpentier ringi ile mitral anüloplasti yapılan olgularda reoperasyon nedenleri tartışılmıştır. Carpentier ringi ile mitral anüloplasti uygulanan ve geç dönemde reoperasyon uygulanan toplam 5 olgu çalışmaya alınmıştır. Olguların tümü kadın ve yaş ortalaması 44.611.2 (32-58) yıl olup, iki cerrahi prosedür arasında geçen ortalama süre 3228.4 aydır (7-78 ay). Olguların tümünde romatizmal kardit öyküsü mevcut olup, mitral rekonstrüksiyon öncesi dördünde orta-ileri derecede mitral yetmezliği, birinde ise ileri mitral darlığı olduğu saptanmıştır. Mitral rekonstrüksiyon sırasında ilave prosedür olarak bir olguya aort valv replasmanı, diğer dört olguya trikuspit anüloplasti uygulanmıştır. Reoperasyon endikasyonu üç olguda ileri derecede mitral yetmezliği, diğer ikisinde 3. derece mitral yetmezliği ile birlikte mitral darlığının varlığıdır. Olguların birinde reoperasyon ilk ameliyattaki prosedür ile ilgili iken, dördünde romatizmal hastalığın kronik bulgularının ilerlemesine bağlı idi. Tüm olgulara mekanik bileaflet mitral kapak protezi ile replasman uygulandı. Reoperasyonda ek olarak bir olguya aort kapak re-replasmanı, beş olgunun tümünün trikuspid kapağına anüloplasti uygulandı, ikisinde ring kullanıldı. Postoperatif erken dönemde bir olgu kaybedildi. Dört olgunun erken dönem takiplerinde mitral protez kapaklarının normal fonksiyonda olduğu, bir olguda minimal, üç olguda orta derecede trikuspid yetmezliği olduğu, tüm olgularınNYHAfonksiyonel sınıf I-II olduğu görüldü. Bu çalışma Carpentier ringi ile mitral rekonstrüksiyonu yapılan olgularda, geç dönemde reoperasyon nedeninin daha çok kapaktaki patolojinin progresyonu veya yetersiz cerrahi teknik ile ilgili olduğunu ve bu olguların reoperasyon sonrası erken dönem sonuçlarının iyi olduğunu düşündürmektedir.
Mitral valve reconstruction is the treatment of choice in mitral regurgitation. In this study, the causes of reoperation following mitral reconstruction with Carpentier ring annuloplasty are discussed. : Five patients who underwent reoperation late after mitral ring annuloplasty with Carpentier ring were reviewed. Patients were all female, mean age was 44.6 11.2 (range 32 58 years) and the mean interval between the two procedures was 32 28.4 (range 7-78) months. All patients had history of rheumatic fever. Prior to mitral reconstruction, four patients had moderate to severe mitral regurgitation, one patient had severe mitral stenosis. Associated procedures were aortic valve replacement in one patient, tricuspid annuloplasty in four patients during mitral reconstruction. Indications for reoperation were severe mitral regurgitation in three patients and third degree regurgitation with mitral stenosis in two. The reasons for reoperation for the failed mitral reconstruction were procedure related in one patient and progression of the rheumatic disease in four patients. All patients underwent mitral valve replacement with mechanical bileaflet prosthesis. Associated procedures were aortic valve re-replacement in one patient, tricuspid annuloplasty in all five patients, ring was used in two. One patient died in hospital. In early follow-up, all four surviving patients were found to be in NYHA functional class I-II and have normally functioning mitral prosthesis. One patient had minimal, three patients had moderate tricuspid regurgitation. This study considered that the reason for reoperation for failed mitral reconstruction is mainly related with the progression of mitral valve pathology or inadequate surgical technique and early results of reoperation of these patients are good.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9600/Causes-Of-Reoperation-After-Mitral-Carpentier-Ring-Annuloplasty-Report-Of-Five-Cases
http://hdl.handle.net/11607/2218
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2003 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-20 (1).pdfMakale Dosyası64.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.