Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2217
Title: Östrojen replasman tedavisinin sağlıklı postmenopozal kadında Efor kapasitesi üzerine erken dönem etkisi
Other Titles: The early effect of estrogen replacement therapy on exercise capacity in healthy postmenopausal women
Authors: Tekten, Tarkan
Onbaşılı, Alper
Ceyhan, Ceyhun
Odabaşı, Rıza
Yüksel, Hasan
Ergün, Onur
TR21316
TR17103
TR11214
TR151075
TR17784
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Östrojen Replasman Tedavisi
Egzersiz Testi
Estrogen Replacement Therapy
Exercise Testing
Issue Date: 2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Tekten, T., Onbaşılı, A., Ceyhan, C., Odabaşı, R., Yüksel, H., Ergün, O. (2003). Östrojen replasman tedavisinin sağlıklı postmenopozal kadında Efor kapasitesi üzerine erken dönem etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,4(1),13-15.
Abstract: Although different effects of estrogen replacement therapy (ERT) on resting hemodynamics in postmenopausal women to exercise has not been investigated.We aimed to evaluate the early effect of ERT on blood pressure, heart rate and workload in rest and during exercise. The study group consisted of 12 menopausal women (49.50 4.15 years old) Subjects received 1mg/day estrogen. No subjects had a history of cardiovascular disease or arterial hypertension, diabetes mellitus, or hyperlipidemia and none smoked. No women took ERT before the study. Exercise stress test was performed at baseline and after 6 2 days of each treatment. Bruce protokol was used for the exercise test. Blood pressure and heart rate were used to calculate the rate-pressure product at rest and during exercise. Reasons for stopping at baseline included fartique (n:10) and shortness of breath (n:2). During ERT, the reason for stopping exercise was fatique (n:12) in all patients. Blood pressure, heart rate, the rate-pressure product and exercise duration were evaluated.Wilcoxon signed-ranks test was used for statistical analysis. During rest and exercise, there was no significant difference in heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure and the rate pressure product after ERT. However exercise duration was foun to be increased significantly afterERT(440 66 secretary vs 476 59 secretary, p=0.002). In conclusion, exercise duration may be increased by ERT early in the course of therapy at first week. This effect may be due to the vascular and cardiac effects of theERT.
Östrojen replasman tedavisinin(ÖRT) postmenopozal kadında istirahat hemodinamiði üzerine etkisi çeşitli çalışmalarda yayınlanmasına raðmen, egzersiz hemodinamiði üzerine etkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmada ÖRT'nin istirahatte ve egzersizde kan basıncı, kalp hızı, ikili ürün üzerine erken dönem etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 12 postmenopozal kadın (Ortalama yaş 49.504.15) alındı. Olgulara 1mg/gün östrojen verildi. Kardiyovasküler hastalık veya hipertansiyon öyküsü olan, diyabet ve hiperlipidemisi olan olgular çalış maya kabul edilmedi. Hiçbir olgu sigara içmiyordu. Çalışmadan önce hiçbir olgu ÖRT almamıştı. Egzersiz testi (ET) tedaviye başlamadan önce ve başladıktan ortalama 6.082.68 gün sonra yapıldı. ET'de Bruce protokolü uygulandı. ıstirahat ve egzersiz sırasındaki kan basıncı ve kalp hızı ikili ürünün (Sistolik kan basıncı x kalp hızı) hesaplanması amacıyla kullanıldı. Tedaviye başlamadan önce yapılan semptomla sınırlı egzersiz testinde test 10 hastada yorgunluk ve 2 hastada nefes darlıðı nedeniyle sonlandırıldı.ÖRT tedavisi sırasında test bütün hastalarda yorgunluk nedeniyle sonlandırıldı. Kan basıncı, kalp hızı, ikili ürün (kalp hızı x kan basıncı) ve egzersiz süresi çalışıldı. ıstatistiksel analiz amacıylaWilcoxon işaretli sıralı testi kullanıldı. ıstirahatde ve egzersizde, ÖRT öncesinde ve sonrasında kalp hızı, kan basıncı ve ikili ürün açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Egzersiz süresi ÖRT sonrası belirgin derecede uzamış olarak bulundu (440 66sn vs 476 5 sn, p=0.02). ÖRT tedaviye başlandıktan sonra erken dönemde egzersiz süresinde uzama yapabilmektedir. Bu durumun hormonun vasküler veya kardiyak etkilerine baðlı olabileceði düşünülmüştür.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9599/The-Early-Effect-Of-Estrogen-Replacement-Therapy-On-Exercise-Capacity-In-Healthy-Postmenopausal-Women
http://hdl.handle.net/11607/2217
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2003 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-15.pdfMakale Dosyası56.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.