Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2213
Title: Doğumsal çift dudak deformitesi : 8 olgunun sunumu
Other Titles: Congenital double lip deformity: presentation of eight cases
Authors: Copcu, Eray
Sivrioğlu, Nazan Şahin
Öztan, Yücel
TR199751
TR149386
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Çift Dudak
Doğumsal
Deformite
Oral
Eliptik Eksizyon
Parsiyel
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Copcu, E., Sivrioğlu, N.Şahin., Öztan, Y. (2004). Doğumsal çıft dudak deformitesi: 8 olgunun sunumu.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3),43-46.
Abstract: Dogumsal çift dudak nadir rapor edilen, ancak sık görülen bir anomalidir. Bu klinik durum sıklıkla izole bir deformite olarak görülse de, bir sendromun parçası da olabilir. Sıklıkla erkeklerde görülen ve patogenezi embriyolojik gelisimdeki defektlerle açıklanmaya çalısılan bu deformite ile ilgili olarak literatürde yirmiden az sayıda yayınlanmıs çalısma vardır. Bizim çalısmamızda, kadın erkek sayısı esit olup olguların hepsi estetik yakınmalarından dolayı doktora basvurmuslardır. Olguların hepsine lokal anestezi altında eliptik eksizyon yapılmıstır. Alınan cerrahi örneklerin patolojik incelemeleri normal dudak mukozası olarak rapor edilmistir. Olguların hiçbirinde post-operatif erken yada geç komplikasyon görülmeyip istenilen kozmetik sonuç elde edilmistir. Bir olguda parsiyel çift dudak deformitesi saptanmıs olup, bilgilerimize göre literatürde parsiyel çift dudak deformitesine ait bir yayın yoktur. Sonuç olarak bu çalısmada, dogumsal çift dudaga sahip toplam 8 olgu sunulmus ve bu deformitenin etyolojisi, görülme sıklıgı ve tedavi yöntemleri literatürdeki bulgular esliginde tartısılmıstır.
Although congenital double lip deformity is not an uncommon condition, this deformity was presented rarely in the literature. Congenital double lip deformity may be present either as an isolated anomaly or a component of a syndrome. However less than twenty reports were presented in the literature, males were affected predominantly and pathogenesis of this deformity was explained by the embryological defects. In our study male to female ratio was equal and all patients were operated since the aesthetical reason. Elliptical excision was performed under the local anesthesia in all patients. All specimens were evaluated pathological and reported as “normal lip mucosa”. There were no early or late post-operative complication and aesthetical results were achieved in all patients. One case of our patients had partial congenital lip deformity, best of our knowledge; there was no data about the partial congenital lip deformity. Finally, in this study we present eight cases with congenital double lip and discuss the etiology, incidence and treatment modalities according to the data presented in the literature.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9559/Congenital-Double-Lip-Deformity-Presentation-Of-Eight-Cases
http://hdl.handle.net/11607/2213
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-46.pdfMakale Dosyası81.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.