Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2211
Title: Adnan Menderes Üniversitesi'nde izlenen zehirlenme olguları
Other Titles: Epidemiology of adult poisoning at Adnan Menderes University
Authors: Kurt, İbrahim
Erpek, Güner
Kurt, Nil
Gürel, Ayşe
TR8484
TR185915
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Akut Zehirlenme
Acil Servis
İntoksikasyon
Yoğun Bakım
Erişkin
Acute Poisoning
Emergency Department
İntoxication
Intensive Care Unit
Adults
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kurt, İ., Erpek, G., Kurt, N., Gürel, A. (2004). Adnan Menderes Üniversitesinde izlenen zehirlenme olguları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,5(3),37-40.
Abstract: Bu çalısmada zehirlenme nedeni ile Acil Servise basvuran ve sonrasındaYogun BakımÜnitesi'ne izlenen hastalar hakkındaki verileri degerlendirmek ve epidemiyolojik çalısmalar için ön veri toplamak amaçlanmıstır. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1 Ocak 2000- 31 Aralık 2003 arasında zehirlenme nedeni ile Acil Servis'e basvuran 15 yas üzeri hastalar ve bunlardan Yogun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) izlenen olgular geriye dönük olarak yas, cins, alınan toksik maddenin türü, hastanede kalıs süreleri, ve mortalite açısından degerlendirilmislerdir. Acil servise basvuran zehirlenme olgularının toplam hastalara oranı % 0.5 (156/32891) olarak bulunmustur. Bunların%65.3'ü kaza sonucu, kalanı ise intihar amaçlıdır. Olguların%60.2'si kadındır ve 15-24 yas grubunda yogunlasmıstır. En sık görülen zehirlenme oral yolla olusmustur (% 64.1). Acil servise basvuruda oral ilaç alımından sonra en sık görülen olgular hayvansal zehirlenmeler, gıda zehirlenmeleri, kaza ile kostik alımı, karbon monoksit inhalasyonu ve tarımilacı alımıdır. Yogun Bakım Ünitesi'nde izlenen 48 hastanın (% 30.8) çogu kadındı (% 58.3). Zehirlenme nedeniyle yogun bakım ünitesine yatısın % 70,9'unu intihar olguları olusturmaktadır. Yas ortalaması 31.12 15.77 olmustur. Hastalar ortalama 3.5 gün (1- 18 gün) süresince YBÜ'nde gözlenmislerdir . YBÜ'nde yatan hastalardan besi 2 ile 5 gün arasında ventilatöre baglanmıstır. Organofosfatla intihar eden 1 hasta ölmüs, bunun dısında tüm hastalar sifa ile taburcu olmustur. Bu çalısma Aydın yöresindeki zehirlenmeler için epidemiyolojik ön bilgi olusturma konusunda ipuçları vermektedir.
The objective of this retrospective hospital-based study was to evaluate the rate and characteristics of acute human poisoning in our province (Aydın,Turkey). All cases of acute human poisonings admitted to the Emergency Department of the Adnan Menderes University Hospital, in Aydın, Turkey, between January 1 2000 and December 31 2003, were included in the study. The rate and causes of mortality from poisoning as well as demographic data of the patients were investigated. There were 156 (0.5%) poisoning cases within a total of 32,891 patients admitted to the emergency department. Of the poisoning cases, 60.2% were female. Poisonings made a peak between the ages of 15 and 24. The majority resulted from oral ingestion with deliberate intake, accounting for 64.1% of the cases. Most of the suicide attempt cases were also females. The most common cases except for therapeutic agents are bites, food, and oral ingestion of chemical products, carbon monoxide inhalation, and pesticides. Fourty-eight patients (30.8 %) were admitted to intensive care unit, which 58.3%were female. One patient died in the intensive care unit. Data presented in this article provide preliminary results on the pattern of symptomatic poisonings inAydın.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9557/Epidemiology-Of-Adult-Poisoning-At-Adnan-Menderes-University
http://hdl.handle.net/11607/2211
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-40 (3).pdfMakale Dosyası75.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.