Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2209
Title: Modifiye bristow ameliyatı komplikasyonları
Other Titles: Complications in modified bristow procedure
Authors: Şahin, Namık
Ezirmik, Naci
TR218437
TR5218
SSK I. Bölge Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Keywords: Modifiye Bristow Ameliyatı
Komplikasyonlar
Modified Bristow Procedure
Complications
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Şahin, N., Ezirmik, N. (2004). Modifiye bristow ameliyatı komplikasyonları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3), 27-31.
Abstract: Rekürrent anterior omuz instabilitesinin tedavisinde uzun yıllar basarı ile uygulanan modifiye Bristow ameliyatında çesitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu çalısmada travmatik rekürrent anterior omuz çıkıgı nedeniyle Bristow ameliyatı yapılan olgularda ortaya çıkan komplikasyonlar ve tedavileri arastırıldı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda 1987-1995 yılları arasında travmatik rekürrent anterior omuz çıkıgı nedeniyle 19 olgunun 20 omuzuna (1 kadın, 18 erkek, ortalama yas: 23.7 yıl, dagılım17-53 yas) modifiye Bristow ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrası 1. 2. hafta ve 1. 2. 4. 6. ve 12. aylarda yapılan kontrollerde olguların fizik muayeneleri ve radyolojik kontrolleri yapıldı. Sonuçlar retrospektif olarak degerlendirilerek ortaya çıkan komplikasyonlar ve tedavileri incelendi. Ortalama takip süresi 72 ay (36-98 ay) olarak tespit edildi Olgulardan 1'inde (%5) ameliyat sonrası 8. ayda minör travma ile yeniden çıkık olustu. Intraoperatif olarak 1 omuzda (%5) korakoid çıkıntı osteotomi sırasında kırıldı. Postoperatif dönemde 5 omuzda (%25) muskulakütanöz sinirin traksiyon injurisine baglı omuz anterior ve anterolateralinde 1-6 ayda iyilesen hipoestezi saptandı. Omuzların 4'ünde (%20) skapular planda ortalama 11.2 (5-20 ) elevasyon kaybı, 6'sında (%30) ortalama 12.5 (5-30 ) iç rotasyon kaybı ve 12'sinde (%60) ortalama 20.8 (5-60 ) dıs rotasyon kaybı oldugu tespit edildi. Bristow ameliyatı omuzda tekrar çıkık olusmasını önlemede basarılıdır. Ancak komplikasyonlarının fazlalıgı ve omuz dıs rotasyon hareketini kısıtlaması nedeniyle olguların tedavisinde dogrudan patolojiye yönelik selektif yöntemlerin seçilmesi daha uygun olacaktır.
The modified Bristow procedure is successful in preventing recurrent instablity but can result in some complications. We evaluated the complications and their treatment in patients with traumatic anterior shoulder dislocation who were treated with this procedure. Between 1987-1995 twenty shoulders in nineteen patients (1 female, 18 male; mean age 23.7 years, range 17-53 years) with traumatic anterior shoulder dislocation underwent the modified Bristow procedure. The patients were evaluated clinically and radiologically at 1 and 2 weeks and 1 , 2 , 4 , 6 and 12 months The complications and their treatment were retrospectively analysed. The mean follow-up time was 72 months (36- 98) months We had only one redislocation (5%) due to a minor trauma in the eighth month after surgery. The transferred tip of the coracoid was fractured in one shoulder (5%) during surgery. Five patients (25%) had hypoestesia on the anterior and anterolateral aspect of the shoulder due to musculocutaneous nerve traction injury which healed in 1-6 months. Motion loss was 11.2 (5-20 ) in elevation on scapular plane in four shoulders (20%), 12.5 (5-30 ) in internal rotation in six shoulders (30%) and 20.8 in external rotation in twelve shoulders (60%). The Bristow procedure is succesful in preventing recurrent dislocations, but a wide range of minor and serious complications and loss of external rotation can occur. We concluded that anterior stabilisation procedures that focus on reconstruction of pathologic lesions should be preferred in these patients
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9555/Complications-In-Modified-Bristow-Procedure
http://hdl.handle.net/11607/2209
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-31.pdfMakale Dosyası89.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.