Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2208
Title: Bir grup ilk öğretim ögretmeninin beslenme hakkındaki bilgi düzeyleri, bilgi kaynakları ve fizik aktivite durumları
Other Titles: Nutritional knowledge, source of nutritional knowledge and physical activity status of a group of primary school teachers
Authors: Gürel, Serdar
Gemalmaz, Ayfer
Dişçigil, Güzel
TR181237
TR207717
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Keywords: İlköğretim Öğretmenleri
Beslenme Bilgisi
Beslenme Bilgi Kaynağı
Fizik Aktivite
Primary School Teacher
Nutritional Knowledge
Source Of Nutritional Knowledge
Physical Activity
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gürel, S., Gemalmaz, A., Dişçigil, G. (2004). Bir grup ilk öğretim ögretmeninin beslenme hakkındaki bilgi düzeyleri, bilgi kaynakları ve fizik aktivite durumları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3),21-26.
Abstract: Çocukluk çagı obezitesi giderek yaygınlasması ve eriskin dönem obezitesinin bir öncülü olması dolayısı ile önemli bir sorundur. Okul-temelli çalısmalar bu çagdaki obezitenin azaltılması için kullanılan yöntemlerdir. Ilkögretim döneminin zorunlu olması ve toplumun her kesiminden çocuga bu ortam vasıtası ile ulasılabilmesi okul-temelli yöntemlerin önemini arttırmaktadır. Bu arastırma ögrencilere egitim veren ve rol-model olan ilkögretim ögretmenlerinin beslenme ve fizik aktivite ile ilgili bilgileri ve durumlarını belirlemek üzere düzenlenmistir. Onbes farklı ilde çalısan 143 ögretmenin beslenme bilgileri, bilgi kaynakları ve fizik aktivite durumları anket yöntemi kullanılarak belirlenmistir. Beslenme bilgi düzeyi olarak ögretmenlerin %80.9'u yetersiz ve %19.1'i ise yeterli olarak bulunmustur. Beslenme bilgileri daha çok medya kaynaklıdır. Fizik aktivite durumu olarak fizik aktivite düzeyleri yetersiz olanların oranı %77.9 olarak bulunmustur. Sonuç olarak ögretmenlerin saglıklı beslenme konusunda egitime ihtiyaçları oldugunu ve fizik aktivite düzeylerinin yetersiz oldugunu düsünmekteyiz.
Childhood obesity is an important problem due to its increasing prevalance and being a precursor of adult obesity. School-based interventions are methods used to reduce childhood obesity. Because primary education is obligatory and giving the chance to reach all children from each socioeconomic status school-based interventions has an increasing importance.This study is designed to determine the physical activity status and nutritional knowledege of primary school teachers who are also role-model for students. Nutrition knowledge and its source, physical activity status of 143 teachers who are from 15 different cities of Turkey are determined by a self-report questionaire. The nutritional knowledge of 80.9% of the teachers was found to be inadequate whereas only 19.1% of them had adequate knowledge. According to physical activity of the total %77.9 was physically inactive. Eventually we conclude that primary school teachers need to be educated about healthy nutrition and they are physically inactive.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9554/Nutritional-Knowledge-Source-Of-Nutritional-Knowledge-And-Physical-Activity-Status-Of-A-Group-Of-Primary-School-Teachers
http://hdl.handle.net/11607/2208
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-26 (1).pdfMakale Dosyası96.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.