Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2207
Title: Tonsillektomi/adenotonsillektomi cerrahisinde ketaminin Preemptif analjezik özellikleri
Other Titles: Preemptive analgesic properties of ketamine on tonsillectomy surgery
Authors: Aydın, Osman Nuri
Uğur, Bakiye
Özgün, Sanem
Eyigör, Hülya
Copcu, Özgen
TR21233
TR150492
TR219689
TR219689
Adnan Menderes Universitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı
Keywords: Ketamin
Tonsillektomi
Preemptif Analjezi
Postoperatif Analjezi İhtiyacı
Ketamine
Tonsillectomy
Preemptive Analgesia
Postop
Analgesic Requirement
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Aydın, O.N., Uğur, B., Özgün, S., Eyigör, H., Copcu, Ö. (2004). Tonsillektomi/adenotonsillektomi cerrahisinde ketaminin Preemptif analjezik özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3),15-20.
Abstract: Tonsillektomi/adenotonsillektomi operasyonlarında cerrahinin çesitli zamanlarında uygulanan ketaminin preemptif analjezik özelliklerini arastırmaktır. Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve olguların/ailelerinin yazılı onamları sonrası, çalısma prospektif, randomize, çift kör olarak gerçeklestirildi.Yasları 5-15 arası, 90 çocuk 3 gruba ayrıldı. Preemptif grupta (Grup P, n=30) tosillektomi pozisyonununda, ketamin 0,5mg/kg intravenöz (IV) 2mL serum fizyolojik (%0.9 NaCl=SF) içinde uygulandı. Kanama kontrolüne kadar 6 g/kg/dak. ketamin infüzyonuna devam edildi ve kanama kontrolünde 2mLSF uygulandı. Ketamine grubunda (Grup K, n=30), tonsillektomi pozisyonu baslangıcında IV 2mLSF verildi. Sonrasında 10 mL/saat SF infüzyonuna devam edildi ve kanama kontrolünde 0,8 mg/kg ketamin 2 mL SF içinde IV verildi. Kontrol grubunda (Grup C, n=30) tonsillektomi pozisyonu, cerrahi boyunca ve kanama kontrolünde IV SF uygulandı. Postoperatif periyotta sözel agrı skoru (VPS)>3 oldugunda, ilk 6 saatte 1mg/kg IV tramadol, sonrasında 6 mg/kg oral parasetamol ile agrı sagaltımı yapıldı. Kardiorespiratuar sistem bulguları, anesteziden uyanma ve taburcu olma parametreleri tramadol ve parasetamole ihtiyaçı olan olgu sayısı, parasetamol doz sayısı ve komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Anesteziden uyanma ve taburcu olma parametreleri ile kardiyorespiratuar sistem bulguları gruplar arasında benzerdi. Sözel agrı skoru preemptif grupta, erken postoperatif dönem ve 4. saatte diger iki gruptan daha düsükken, 6. saatte kontrol grubunda diger iki gruptan yüksekti (P<0,05). Parasetamol ve tramadol ihtiyacı olan olgu sayısı ve total parasetamol dozu preemptif grupta diger iki gruptan daha azdı. Cerrahi insizyon baslamadan önce kullanıldıgında, ketaminin tonsillektomi/ adenotonsillektomi operasyonu sonrası preemptif analjezik etkili oldugu ve postoperatif analjezik ihtiyacını azalttıgı kanısına varıldı
The aim was to evaluate the preemptive analgesic effects of ketamine was used in different stages of surgery. All of the patients/parents were informed and The Ethical Committee of the Medical Faculty approved the study. Ninety patients (ages, 5-15) divided into three groups. The pre-emptive group (Group P, n=30) received intravenous (IV) ketamine 0,5mg/kg in 2mL saline at tonsillectomy position, followed by a continuous infusion of ketamine 6 g/kg/min, and 2mLsaline was administered during homeostasis. In the ketamine group (Group K, n=30), 2 mL saline was given at tonsillectomy position, and saline infusion (10 mL/h) continued until homeostasis, and 0,8 mg/kg examine was given during homeostasis in 2mLsaline. In the control group (Group C, n=30) saline was given at all stages of study.WhenVPS is greater than 3; tramadol 1 mg/kg IV administered in the first 6 hours postoperatively, and after paracetamol orally, 40mg/kg was given. Cardiorespiratory system data, recovery from anaesthesia and discharging parameters tramadol and paracetamol requirement, total dose of paracetamol, and complications were recorded. Recovery from anesthesia and discharging parameters were similar between the groups. In the preemptive group, VPS scores were lower than the other two groups at the early postoperative period, and at 4 , hours. The VPS scores were higher in the control group than the other two groups at 6 hour (P< 0,05). Tramadol and paracetamol requirement, total dose of paracetamol were fewer than the other groups in the preemptive group.Total complication number was similar in all groups. Ketamine decreases postoperative analgesic requirement and has preemptive analgesic effect when used before surgery in tonsillectomy/adenotonsillectomy surgery
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9553/Preemptive-Analgesic-Properties-Of-Ketamine-On-Tonsillectomy-Surgery
http://hdl.handle.net/11607/2207
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-20.pdfMakale Dosyası96.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.