Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2206
Title: Acil servise başvuran mantar zehirlenmelerinin retrospektif olarak incelenmesi
Other Titles: Evaluation of musroom intoxications presenting at the emercency department of dr. behçet uz children's hospital
Authors: Ecevit, Çiğdem
Hızarcıoğlu, Murat
Gerçek, Pelin Akgün
Gerçek, Hakan
Kayserili, Ertan
Gülez, Pamir
Apa, Hurşit
TR229125
TR237972
TR216599
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Keywords: Mantar Zehirlenmeleri
Çocukluk Çağı
Mushroom Toxicity
Childhood
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ecevit, Ç., Hızarcıoğlu, M., Gerçek, P.A., Gerçek, H., Kayserili, E., Gülez, P., Apa, H.(2004).Acil servise başvuran mantar zehirlenmelerinin retrospektif olarak incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3),11-14.
Abstract: Mantar zehirlenmeleri tüm dünyada sıkça görülen önemli bir sorundur. Eriskinlerde mantar zehirlenmeleri tüm akut zehirlenme vakalarının yaklasık %7'sini olusturmaktadır. Klinik, mantarın cinsine göre hafif bir bulantı kusmadan, karaciger yetmezligine kadar degismektedir. Bu çalısmada, Ocak-Aralık 2002 tarihleri arasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Acil Servisi'ne mantar zehirlenmesi nedeni ile basvuran 21 olgu retrospektif olarak degerlendirildi. Olguların 11'i (%52) kız, 10'u (%48) erkekti. 21 olgunun 9'unun (%43) 10 yas ve üzerinde oldugu ve 17'sinin (%81) sonbahar aylarında basvurdugu belirlendi. En sık gelis sikayeti; 17 olguda (%81) bulantı ve kusma, 5 olguda (%24) buna ek olarak ishal idi. 7 olguda (%33) kolinerjik semptomlar, 3 olguda karaciger yetmezlik bulguları ve 6 olguda (%28) nörolojik bulgular vardı. Ölüm 3 olguda (%14) karaciger yetmezligi nedeni ile olurken 18 olgu (%85) sekelsiz iyilesti. Sonuç olarak, Izmir ili ve çevresindeki mantar zehirlenmelerinin genellikle 10 yasın üzerinde ve sonbahar aylarında gerçeklestigi ve karaciger yetmezligi gelisenlerin dısında çogunlukla sekelsiz iyilestigi saptanmıstır.
Mushroom toxicity is a worldwide concern. In the adult population, mushroom toxicity constitutes seven percent of all acute intoxications. The clinical feature may vary from mild nausea and vomiting to hepatic insufficiency according to the type of mushroom. In this study, we analyzed 21 patients who were seen at the Emercency Department of Dr. Behçet Uz Chıldren's Hospıtal from January 2002 to December 2002. 11 of the 21 patients (52%) were female and 10 of them (48%) were male. 9 of the 21 patients (43%) were older than 10 years and 17 of the 21 patients (81%) were hospitalized in spring. The most common symptoms were vomiting in 17 patients (81%) and diarrhea in 5 patients (24%).We observed cholinergic symptoms in 7 patients (33%), hepatic insufficiency in 3 patients (14%) and neurologic symptoms in 6 patients (28%). Death occured in 3 patients as a result of hepatic insufficiency and the rest of the patients recovered without any sequelae. Mushroom intoxications in Izmir and envira were mostly diagnosed in children older than 10 years and in spring. Most of the patients recovered without any problems, except patients who developed hepatic insufficiency.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9552/Evaluation-Of-Musroom-Intoxications-Presenting-At-The-Emercency-Department-Of-Dr-Behcet-Uz-Childrens-Hospital
http://hdl.handle.net/11607/2206
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-14 (1).pdfMakale Dosyası73.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.