Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2205
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBilgin, Mehmet Dinçer-
dc.contributor.authorElçin, Eser-
dc.date.accessioned2016-03-01T14:13:41Z-
dc.date.available2016-03-01T14:13:41Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationBilgin, M.D., Elçin, E. (2004). Fotosensitize edilen eritrositlerdeki hemoliz kinetik modeli: çok vuruslu hedef teori. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3),5-9.tr_TR
dc.identifier.issn2149-9063-
dc.identifier.urihttp://meandrosmedicaljournal.org/article_9551/Kinetic-Model-Of-Photosensitized-Homolysis-Of-Erythrocytes-Multihit-Target-Theory-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2205-
dc.description.abstractFotosensitize edilmis eritrositlerdeki hemoliz hız kinetigini örnek sistem olarak kullanarak, hücre zarındaki fotosensitizasyon mekanizmasının açıklanması amaçlanmıstır. Fotohemolizin ısıga baglı olusan hasar (fotokimyasal safha) ve termal aktivasyonun (termal safha) birlikte olan etkisiyle olustugunu kabul eden “Çok Vuruslu HedefTeori” 'de; her safhadaki kinetik düzen özel vuru sayıları ile belirlenebilmektedir. Fotohemoliz hızı formülüyle hesaplanmıs olup, sistemde %50 hemoliz olması için gerekli olan karanlık inkübasyon zamanını, uygulanan ısık dozunu, protoporfirin konsantrasyonu , reaksiyon sabitini, ve ise ölçülen üssel degerleri belirtmektedir. Deneyde, pH 7.4, 10 mM tuzlu fosfat tamponda hazırlanan insan eritrositleri degisik konsantrasyonlarda protoporfirin IX ile fotosensitif hale getirilmis ve ısıga maruz bırakılarak gecikmis fotohemoliz ölçümleri yapılmıstır. Ayrıca gecikmis fotohemoliz verileri “ÇokVuruslu HedefTeori” kullanılarak incelenmistir. Fotohemoliz egrileri s-seklinde olup, düsük protoporfirin konsantrasyonu ve ısınlama zamanında t degeri daha uzamıs olarak ölçülmüstür. Gecikmis fotohemoliz ölçümlerinde, fotohemoliz hızının sogurulan ısınımın karesiyle orantılı oldugu belirlenmistir. Deneysel ve modelle hesaplanan fotohemoliz egrileri uyum içindedir. “Çok Vuruslu Hedef Teori” ile, fotohemoliz sonuçlarının karakterize edilmesi ve karsılastırması açısından önemli oldugu gösterilmistir. Bu kinetik modelle belirlenen degisik konsantrasyonda fotosensitif ajan ve ısık dozunun fotohemoliz egrileri üzerine olan etkisinin, ölçülen deneysel verilerle uyum içinde olması ile “ÇokVuruslu HedefTeori” desteklenmektedir.tr_TR
dc.description.abstractBy using rate kinetics of photosensitized hemolysis of erythrocyte as a model system, understanding the mechanism of photosensitization on the cell membrane was purposed in this work. Photohemolysis required the combined effect of the light activated (photochemical stage) and thermal (thermal stage) process, and these stages can be represented by “MultihitTarget Theory”, defined with photochemical and thermal hit numbers. Photohemolysis rate was calculated by using where is the dark incubation time required for 50% hemolysis, L is the incident light dose, is the bound dye concentration, and are the “as measured” exponents, and g is the reaction constant. Erythrocyte suspension, which was prepared in pH 7.4 10 mM phosphate buffered saline, was photosensitized with various concentration of protoporphyrin IX and was irradiated by visible light. Then, delayed photohemolysis was measured for each sample, and data were analyzed using “MultihitTarget Theory”. Prolonged t values were measured on delayed photohemolysis curve (s-shaped) with low protoporphyrin IX concentration and irradiation time. Delayed photohemolysis measurements are indicative of second power dependence of the photohemolysis rate on the absorbed light energy. Photohemolysis data obtained from experiments and kinetic model calculations were in good agreement. “Multihit Target Theory” is important for characterizing and comparing photohemolysis results. The effects of various concentrations of photosensitizers and light doses on photohemolysis curve were analyzed with kinetic model. Thus, experimental data were in good agreement with recent kinetic model, based on “MultihitTarget Theory”.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEritrosit Membranitr_TR
dc.subjectFotohemoliztr_TR
dc.subjectKinetik Modeltr_TR
dc.subjectProtoporfirin IXtr_TR
dc.subject“Multihit Target Theory”tr_TR
dc.subjectErythrocyte Membranetr_TR
dc.subjectPhotohemolysistr_TR
dc.subjectKinetic Modeltr_TR
dc.subjectProtoporphyrin IXtr_TR
dc.subject"Çok Vurulu Hedef Teori "tr_TR
dc.titleFotosensitize edilen eritrositlerdeki hemoliz kinetik modeli: çok vuruslu hedef teoritr_TR
dc.title.alternativeKinetic model of photosensitized homolysis of erythrocytes: multihit target theorytr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR2242tr_TR
dc.contributor.authorIDTR107124tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue5tr_TR
dc.identifier.startpage5tr_TR
dc.identifier.endpage9tr_TR
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-9 (1).pdfMakale Dosyası93.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.