Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2205
Title: Fotosensitize edilen eritrositlerdeki hemoliz kinetik modeli: çok vuruslu hedef teori
Other Titles: Kinetic model of photosensitized homolysis of erythrocytes: multihit target theory
Authors: Bilgin, Mehmet Dinçer
Elçin, Eser
TR2242
TR107124
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
Keywords: Eritrosit Membrani
Fotohemoliz
Kinetik Model
Protoporfirin IX
“Multihit Target Theory”
Erythrocyte Membrane
Photohemolysis
Kinetic Model
Protoporphyrin IX
"Çok Vurulu Hedef Teori "
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Bilgin, M.D., Elçin, E. (2004). Fotosensitize edilen eritrositlerdeki hemoliz kinetik modeli: çok vuruslu hedef teori. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3),5-9.
Abstract: Fotosensitize edilmis eritrositlerdeki hemoliz hız kinetigini örnek sistem olarak kullanarak, hücre zarındaki fotosensitizasyon mekanizmasının açıklanması amaçlanmıstır. Fotohemolizin ısıga baglı olusan hasar (fotokimyasal safha) ve termal aktivasyonun (termal safha) birlikte olan etkisiyle olustugunu kabul eden “Çok Vuruslu HedefTeori” 'de; her safhadaki kinetik düzen özel vuru sayıları ile belirlenebilmektedir. Fotohemoliz hızı formülüyle hesaplanmıs olup, sistemde %50 hemoliz olması için gerekli olan karanlık inkübasyon zamanını, uygulanan ısık dozunu, protoporfirin konsantrasyonu , reaksiyon sabitini, ve ise ölçülen üssel degerleri belirtmektedir. Deneyde, pH 7.4, 10 mM tuzlu fosfat tamponda hazırlanan insan eritrositleri degisik konsantrasyonlarda protoporfirin IX ile fotosensitif hale getirilmis ve ısıga maruz bırakılarak gecikmis fotohemoliz ölçümleri yapılmıstır. Ayrıca gecikmis fotohemoliz verileri “ÇokVuruslu HedefTeori” kullanılarak incelenmistir. Fotohemoliz egrileri s-seklinde olup, düsük protoporfirin konsantrasyonu ve ısınlama zamanında t degeri daha uzamıs olarak ölçülmüstür. Gecikmis fotohemoliz ölçümlerinde, fotohemoliz hızının sogurulan ısınımın karesiyle orantılı oldugu belirlenmistir. Deneysel ve modelle hesaplanan fotohemoliz egrileri uyum içindedir. “Çok Vuruslu Hedef Teori” ile, fotohemoliz sonuçlarının karakterize edilmesi ve karsılastırması açısından önemli oldugu gösterilmistir. Bu kinetik modelle belirlenen degisik konsantrasyonda fotosensitif ajan ve ısık dozunun fotohemoliz egrileri üzerine olan etkisinin, ölçülen deneysel verilerle uyum içinde olması ile “ÇokVuruslu HedefTeori” desteklenmektedir.
By using rate kinetics of photosensitized hemolysis of erythrocyte as a model system, understanding the mechanism of photosensitization on the cell membrane was purposed in this work. Photohemolysis required the combined effect of the light activated (photochemical stage) and thermal (thermal stage) process, and these stages can be represented by “MultihitTarget Theory”, defined with photochemical and thermal hit numbers. Photohemolysis rate was calculated by using where is the dark incubation time required for 50% hemolysis, L is the incident light dose, is the bound dye concentration, and are the “as measured” exponents, and g is the reaction constant. Erythrocyte suspension, which was prepared in pH 7.4 10 mM phosphate buffered saline, was photosensitized with various concentration of protoporphyrin IX and was irradiated by visible light. Then, delayed photohemolysis was measured for each sample, and data were analyzed using “MultihitTarget Theory”. Prolonged t values were measured on delayed photohemolysis curve (s-shaped) with low protoporphyrin IX concentration and irradiation time. Delayed photohemolysis measurements are indicative of second power dependence of the photohemolysis rate on the absorbed light energy. Photohemolysis data obtained from experiments and kinetic model calculations were in good agreement. “Multihit Target Theory” is important for characterizing and comparing photohemolysis results. The effects of various concentrations of photosensitizers and light doses on photohemolysis curve were analyzed with kinetic model. Thus, experimental data were in good agreement with recent kinetic model, based on “MultihitTarget Theory”.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9551/Kinetic-Model-Of-Photosensitized-Homolysis-Of-Erythrocytes-Multihit-Target-Theory
http://hdl.handle.net/11607/2205
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-9 (1).pdfMakale Dosyası93.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.