Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2204
Title: Granulomatöz mastit meme karsinomunu taklit eden 2 olgu
Other Titles: Granulomatous mastitis- a report of two cases mimicking carcinoma
Authors: Çulhacı, Nil
Kacar, Füruzan
Dikicioğlu, Emel
Boylu, Şükrü
TR9456
TR150621
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Keywords: Meme
Mastit
Granulomatöz Mastit
Breast
Mastitis
Granulomatous Mastitis
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Çulhacı, N., Kacar, F., Dikicioğlu, E., Boylu, Ş. (2002). Granulomatöz mastit meme karsinomunu taklit eden 2 olgu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(2), 25-28.
Abstract: Granulomatöz mastit, memenin seyrek görülen ve klinik olarak karsinomu taklit edebilen benign bir lezyonudur. Burada, memede tek taraflı kitle şikayeti olan ve klinikte karsinom şüphesi taşıyan 2 granulomatöz mastit olgusu sunulmaktadır. ılk hastaya uygulanan ince iğne aspirasyon biopsisi de şüpheli olarak değerlendirilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucu nonkazeifiye granulomatöz enflamasyon saptanmıştır. Lezyonun karsinomu taklit etmesi ve kesin tanının histopatolojik olarak konması nedeniyle ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir hastalıktır. Cerrahi tedavi tek tedavi seçeneği olmayıp medikal tedaviler de başarılı olmaktadır.
Granulomatous mastitis is a rare, benign disease of the breast that can clinically mimic carcinoma. Here, we report two cases of granulomatous mastitis presenting with unilateral breast masses suspicious for carcinoma. Fine needle aspiration cytology of one patient was also suspicious. Histopathological examination revealed noncaseating granulomatous inflammation. This entity should be kept in mind for differential diagnosis since it mimics carcinoma and the definitive diagnosis is made histopathologically. The surgery may not be the best treatment. Medical treatment can also be successful.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9615/Granulomatous-Mastitis-a-Report-Of-Two-Cases-Mimicking-Carcinoma
http://hdl.handle.net/11607/2204
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-28.pdfMakale Dosyası104.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.