Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2199
Title: Crouzon sendromlu bir yenidoğan
Other Titles: Crouzon syndrome: neonatal case report
Authors: Hızarcıoğlu, Murat
Gülez, Pamir
Kayserili, Ertan
Yener, Hale
Korkmaz, Serap
TR237972
TR157737
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Keywords: Crouzon Sendromu
Kraniyosinostoz
Dismorfik Fenotipik Özellikler
Crouzon Syndrome
Craniosynostosis
Dysmorphic Phenotipic Features
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Hızarcıoğlu, M., Gülez, P., Kayserili, E., Yener, H., Korkmaz, S. (2004).Crouzon sendromlu bir yenidoğan. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(2),27-29.
Abstract: Altı günlük kız bebek sarılık, baş, yüz ve gözlerdeki şekil bozukluığu nedeniyle getirildiği hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Yapılan fizik muayenesinde brakisefali, ekzoftalmus, gaga şeklinde burun, yüksek damak anomalisi ve kranial sütürlerde sinostoz saptandı. Fizik muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleri ile Crouzon sendromu tanısı kondu. Olgu nadir görülmesi ve fenotipik özellikleriyle tanı konulabilmesi nedeniyle sunuldu.
Six day old girl was admitted to hospital for jaundice and abnormalities of the head, face and eyes. Her physical examination showed synostosis of cranial sutures, brachycephaly, beak-like nose, exophthalmos and high arched palate. Crouzon syndrome was diagnosed by physical examination and imaging tecniques. This case was presented due to it's importance as a rarely seen syndrome and for being diagnosed due to phenotypic characteristics features.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9566/Crouzon-Syndrome-Neonatal-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2199
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-29 (1).pdfMakale Dosyası87.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.