Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2189
Title: İyatrojenik hipoparatiroidi'ye sekonder gelişen yaygın intrakraniyal kalsifikasyonlar
Other Titles: Extensive intracranial calcifications secondary to iatrogenic hypoparathyroidism
Authors: Dayanır, Yelda Özsunar
Ünsal, Alparslan
Köseoğlu, Kutsi
TR150660
TR3384
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Beyin
Kalsifikasyon
Hipoparatiroidi
Brain
Calcification
Hypoparathyroidism
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Dayanır, Y.Özsunar., Ünsal, A., Köseoğlu, K. (2004). İyatrojenik hipoparatiroidi'ye sekonder gelişen yaygın intrakraniyal kalsifikasyonlar.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(1),39-41.
Abstract: Hipoparatiroidi, bazal ganglion kalsifikasyonları ile seyredebilir.Ancak subkortikal beyaz cevhere kadar uzanım gösteren yaygın intraserebral kalsifikasyonlar, hipoparatroidide nadir görülen bir tablodur. Bu olguda, etiyolojisi bilinmeyen epileptik nöbetler nedeniyle takip edilen 20 yaşındaki bayan hastada bilgisayarlı tomografi (BT)'de yaygın parankimal kalsifikasyonlar bulundu. BT bulguları ışığında hastaya iyatrojenik hipoparatiroidi tanısı kondu. Radyolojik bulgular tartışılarak, intraserebral kalsifikasyonların ayırıcı tanısı gözden geçirildi
Hypoparatyroidsm can be associated with calcification of basal ganglia. Extensive intracerebral calcification extending into subcortical white matter, is however rarely seen in h .A20-year-old female who presented with unexplained seizures underwent computerized tomography (CT) examination. CT showed extensive paranchymal calcification, which lead to a diagnosis of iatrogenic hypoparathyroidism. The radiological findings and differential diagnosis of intracerebral calcifications were discussed.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9577/Extensive-Intracranial-Calcifications-Secondary-To-Iatrogenic-Hypoparathyroidism
http://hdl.handle.net/11607/2189
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-41 (4).pdfMakale Dosyası78.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.