Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2186
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKöseoğlu, Kutsi
dc.contributor.authorAkar, Harun
dc.contributor.authorYeniçerioğlu, Yavuz
dc.contributor.authorGürcün, Uğur
dc.contributor.authorBoğa, Mehmet
dc.date.accessioned2016-03-01T09:37:22Z
dc.date.available2016-03-01T09:37:22Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationKöseoğlu, K., Akar, H., Yeniçerioğlu, Y., Gürcün, U., Boğa, M. (2004). Nativarteriyovenöz fistüllerde doppler ultrasonografi ile akım volümü ve fistülanastomoz genişliğinin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(1),27-29.tr_TR
dc.identifier.issn2149-9063
dc.identifier.urihttp://meandrosmedicaljournal.org/article_9574/Assesment-Of-Flow-Volume-And-Anastomosis-Diameter-In-Native-Arteriovenous-Fistulas-Using-Doppler-Ultrasound
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2186
dc.description.abstractNativ hemodiyaliz arteriyovenöz fistüllü (AVF) hastalarda brakiyal arter akım volümü ile AVF anastomoz çapı arasındaki ilişkiyi araştırmak. Toplam 16 nativ AVF'li hasta değerlendirildi.16 hastanın 11'inde AVF üst kolda (brakiyobazilik ya da brakiyosefalik) 5'inde ise ön kolda (radiyosefalik) yer almaktaydı. OrtalamaAVF süresi 24 aydı.16 hastanın 12'si semptomsuzdu. 4 hastada ise üst ekstremitede ödem mevcuttu. Doppler ultrasonografi ile AVF' lerde brakiyal arter akım volümü ve AVF anastomoz genişliği ölçüldü. Üst ekstremitede ödem bulunan 4 hastanın 3'üne fistülografi yapılarak ödem etiyolojisi araştırıldı. 16 hastanın 14'ünde brakiyal arter volümü 2000ml/dk altında ölçüldü. Bu hastalardaAVF anastomoz genişliği ortalama 3.6 mm idi. Brakiyal arter akım volümü 2000ml/dk üzerinde ölçülen 2 hastada (4400ml/dk, 6000ml/dk) AVF anastomoz genişliği sırasıyla 6.9mm ve 10mm idi. Fistülografi yapılan 3 hastanın 2'sinde sunklavyan vende tromboz, 1'inde darlık saptandı. Doppler ultrasonografi ile AVF'lerde akım volümü hesaplanabilir. Bizim çalışmamızda, yüksek akım volümüne sahipAVF'lerde anastomoz genişliği normal volümlü hastalara göre daha fazla idi. Artmış anastomoz genişliği yüksek akım volümünün sebebi olabilir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate flow volume and anastomosis diameter of native arteriovenous fistulas(AVF). 16 patients with native AVF were evaluated using Doppler Ultrasound. Eleven of 16 patients had upper arm AVF (bachiocephalic or brachiobasillic) and 5 of 16 patinets had forearm AVF (radiocephalic). Twelve of 16 patients had not symptoms. There was edema of upper extremity in 4 patients.Brachial artery flow volume andAVF anastomosis diameter were calculated using Doppler ultrasound. Fistulography was performed on 3 of the 4 patients who had upper extremity edema. The brachial artery flow volume was calculated to be less than 2000ml/min in 14 of the 16 patients. The mean AVF anastomosis diameter was 3.6 mm in these patients. Whose flow volume of brachial artery were 4400ml/min and 6000ml/min. The diameters of AVF anastomosis were 6.9 mm and 10 mm in the 2 patients. Whose fistulography showed subclavian vein thrombosis in 2 patients and subclavian vein stenosis in 1 patient. In this study, diameter ofAVF anastomosis with high flow volume was greater than diameter ofAVF anastomosis with normal flow volume. Increased diameter of AVF anastomosis may be responsible for an increased flow volume ofAVF.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHemodiyaliztr_TR
dc.subjectArteriyovenöz Fistültr_TR
dc.subjectAkım Volümütr_TR
dc.subjectDopplertr_TR
dc.subjectHemodialysistr_TR
dc.subjectArteriovenous Fistulatr_TR
dc.subjectFlowvolumetr_TR
dc.subjectDopplertr_TR
dc.titleNativarteriyovenöz fistüllerde doppler ultrasonografi ile akım volümü ve fistülanastomoz genişliğinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssesment of flow volume and anastomosis diameter in native arteriovenous fistulas using doppler ultrasoundtr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR3384tr_TR
dc.contributor.authorIDTR150512tr_TR
dc.contributor.authorIDTR150075tr_TR
dc.contributor.authorIDTR19660tr_TR
dc.contributor.authorIDTR19362tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue5tr_TR
dc.identifier.startpage27tr_TR
dc.identifier.endpage29tr_TR
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-29.pdfMakale Dosyası91.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.