Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2183
Title: Meme karsinomlarında galektin-3'ün ekspresyonu ve lokalizasyonu
Other Titles: Expression and localisation of galectin-3 in invasive ductal breast carcinoma
Authors: Seyrek, Kamil
Çulhacı, Nil
Kargınkıral, Funda
Bildik, Ayşegül
Saraçoğlu, Halil İbrahim
TR27454
TR9456
TR1287
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: Galektin-3
Memekarsinomu
Ekspresyon
Lokalizasyon
Hücre Göçü
Galectin-3
Breast Carcinoma
Expression
Localization
Cell Migration
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Seyrek, K., Çulhacı, N., Kargınkıral, F., Bildik, A., Saraçoğlu, H.İ. (2004). Meme karsinomlarında galektin-3'ün ekspresyonu ve lokalizasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(1),11-15.
Abstract: Galektinler küçük moleküler ağırlığı olan, fonksiyonları için kalsiyuma ihtiyaç duymayan, hücre büyümesi, aktivasyonu, hücre-hücre ve hücre ekstrasellüler matriks (ECM) etkileşimlerinde rol oynayan, karsinoembriyojenik antijene ve laminine bağlanabilen bir protein ailesidir. Bu ailenin bir üyesi olan galektin-3 yaklaşık 30-kD molekül ağırlığında -galaktoza spesifik bir proteindir. Kanser gelişimindeki rolü tam olarak bilinmemekle birlikte neoplastik oluşumlar ve metastaz ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada 16 adet memekarsinomunda galektin-3'ün ekspresyonu ve lokalizasyonu araştırıldı. Galektin-3'e karşı uyarılmış poliklonal antikorlardan yararlanılarak immunblot ve immunhistokimya teknikleri kullanıldı. ımmunoblot çalışmalarında molekül ağırlıkları farklı beş protein içeren bir standart eşliğinde yürütülen doku ekstraktlarında yaklaşık 30-kD'luk mesafede tek bir bandın varlığı saptandı. ımmunohistokimyasal çalışmalarda ise galektin-3'ün özellikle duktus epitel hücreleri ile bağ dokuda ve bağdoku da bulunan infiltratif özellikteki tümoral hücrelerde yerleşim gösterdiği tespit edildi. Ancak, galektin-3'ün aynı tip duktus epitel hücrelerde farklı şekilde eksprese edildiği görüldü. Reaksiyonun özellikle göç etmekte olan epitel hücrelerinde bulunduğu saptandı. Özellikle infiltre olmuş tümöral hücreler ile duktus lümenine düşen hücrelerin galektin-3'ü bol miktarda sentezlemeleri galektin-3'ünmemekarsinomunun gelişiminde önemli rolünün olabileceği fikrini vermektedir.
Galectins are a family of low-molecular weight proteins which have calcium-independent functions such as cell growth, cell activation, cell to cell and cell to matrix adhesion including binding to arcinoembryonic antigens and laminin. Galectin-3 is a member of galectin family with 30-kD -galactoside-binding protein. Although the exact function of the galectin-3 in cancer development is unclear, galectin-3 expression is associated with neoplastic progression and metastatic potential. In this study, the expression and localization of galectin-3 was examined in 16 cases with invasive ductal breast carcinoma. Immunoblot analysis and immunoperoxidase staining was performed using, policlonal antibodies against galectin-3. In immunoblot analysis a single 30-kD band comigrated with the standard marker which contained five different proteins. In immunohistochemical analysis connective tissue, infiltrative tumor cells in connective tissue and ductal epithelial cells were the predominant areas of galectin-3 expression. However, this expression was different in ductal epithelial cells and staining was particularly evident in migrating ductal epithelial cells. Overexpression of galectin-3 in infilrating tumor cells as well as in those present in alveoli lumen has led to the conclusion that galectin-3 could play an important role in breast cancer development.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9571/Expression-And-Localisation-Of-Galectin-3-In-Invasive-Ductal-Breast-Carcinoma
http://hdl.handle.net/11607/2183
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-15 (1).pdfMakale Dosyası256.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.