Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2182
Title: Yenidoğan nakilleri
Other Titles: Neonatal transport
Authors: Gülez, Pamir
Kayserili, Ertan
Sarıtaş, Türkay
Hızarcıoğlu, Murat
Yener, Hale
Çelik, Tanju
TR237972
TR168216
TR153333
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Keywords: Yenidoğan
Nakil
Newborn
Transport
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gülez, P., Kayserili, E., Sarıtaş, T., Hızarcıoğlu, M., Yener, H., Çelik, T. (2004).Yenidoğan nakilleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(1),5-10.
Abstract: Bu çalışmada hastanemiz yenidoğan servisine sevk edilen yenidoğan bebeklerin gönderilme nedenleri ve nakil koşulları incelendi. Bebeklerin %59.9'u term, %40.1'i preterm idi. Nakil aracı olarak term bebeklerin %47.1'inde, pretermlerin %70.3'ünde ambulans, term bebeklerin %52.9'unda, preterm bebeklerin %29.7'sinde otomobil kullanılmıştı. Term (%29.2) ve preterm (%48.0) bebeklerde en sık sevk nedeni solunum sorunları idi. Ambulans ile nakledilen olguların %45.7'sine doktor, %54.3'üne hemşire veya diğer sağlık personeli eşlik etmekteydi. Nakil öncesi olguların %55.3'ü için hastanemize haber verilmemiş, %39'una epikriz yazılmamıştı. Olguların %77.2'si parenteral sıvı desteği sağlanmadan sevk edilmiş, transport sırasında ise olguların %48.2'sine oksijen verilememişti. Preterm bebeklerin %36.2'si küvöz içinde gönderilmişti. Olguların %25.4'ünde hipotermi, %31.2'sinde hipoglisemi ve %33.8'inde hipoksi saptandı. Term bebeklerin %3.8'i, preterm bebeklerin %9.2'si hastanemize geldikten sonraki ilk 24 saat içinde kaybedi i. Bu sonuçlar yenidoğanların nakil öncesi ve nakil sürecinde stabilizasyonunun, nakil öncesi perifer sağlık merkezleri ile yenidoğan merkezimiz arasındaki haberleşmenin, personel eğitiminin, nakil araçlarındaki donanımın yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir.
In this study the referral reasons and transport conditions of newborns referred to our neonatology unit were investigated. 59.9% of babies were term and 40.1% of babies were preterm. While 47.1% of term and 70.3% of preterm babies were transported by ambulances; 52.9% of term and 29.7% preterm babies were transported by cars. The respiratory distress syndrome was determined as the most common referral diagnosis in term (29.2%) and preterm (48%) babies. In 45.7% of the cases a doctor and in 54.3% of the cases a nurse or other medical personnel escorted the baby during transport by ambulance. Prior to transport no information had been given to our hospital for 55.3% of the cases and 39.0% of the cases had no referral letter. 77.2% of the cases was referred without parenteral fluid support and oxygen was not administred to 48.2% of the cases during transport. Only 36.2% of preterm babies was transported in an incubator. Hypothermia was found in 25.4%, hypoglycemia in 31.2% and hypoxia in 33.8% of the cases. 3.8% of term and 9.2% of preterm babies died within 24 hours after theiradmission to our hospital These results show that stabilization of the newborn before and during transport, communication between community hospital and our neonatology unit prior to transport, personnel training and equipment of the transport vehicle were not adequate.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9570/Neonatal-Transport
http://hdl.handle.net/11607/2182
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-10 (2).pdfMakale Dosyası71.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.