Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/218
Title: Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)'nın somatik embriyogesis ve tomurcuk kültürü yoluyla ın vıtro çoğaltımı
Other Titles: In vitro propagation of stone pine through somatic embryogenesis and bud culture
Authors: Dalkılıç, Gonca Günver
Tomba, Tuğrul
Keywords: in vitro
somatik embriyogenesis
tomurcuk kültürü
pinus pinea
bud culture
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doku Kültürü laboratuvarında, 2005?2007 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada, fıstıkçamı (Pinus pinea L.)'nın klonal yolla ve hızlı bir şekilde üretilebilmesi için, somatik embriyogenesis ve tomurcuk kültürü teknikleri uygulanmıştır. Somatik embriyogenesis denemeleri için olgun tohumlardan çıkarılan embriyoların kotiledonları kullanılmıştır. Kotiledonlar üç farklı büyüme düzenleyicisini üç seviyeli içeren DCR, değiştirilmiş LP ve değiştirilmiş 1214 besin ortamlarında kültüre alınmıştır. Kotiledon eksplantları üzerinde beyaz, saydam renkte ve sulu yapıda kallus dokusu oluşmuş, fakat somatik embriyo oluşumu elde edilememiştir. Tomurcuk kültürü denemelerinde kullanmak için bir yıllık sürgünlerin uç ve uca yakın kısımları yaklaşık 5?8 mm'lik segmentler şeklinde kesilmiştir. Sürgün segmentleri, büyüme düzenleyicilerinin 7 farklı seviyesini içeren ½ DCR besin ortamlarında kültüre alınmıştır. Bazı sürgün segmentlerinde tomurcuk kabarması ve iğne yaprak çıkışı gözlenmiştir. This study was carried out at Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Tissue Culture Laboratuary between 2005 ? 2007. In the study, somatic embryogenesis and bud culture tecniques were used to be propagated of stone pine (Pinus pinea L.) clonally and rapidly. Cotyledons of embryos excised from mature seeds were used for somatic embryogenesis trials. The cotyledons were cultured on three different media DCR, modified LP and modified 1214, contain three levels of three growth regulators. White and transparent callus masses were formed on cotyledon explants. But somatic embryos were not achieved. The shoot-tip of the one year old shoot are cut into 5-8 mm of segments approximately. Shoot segments were cultured on ½ DCR medium that contains seven different levels of growth regulators. Bud swelling and needle leaves protruding were seen on some of the segments.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32907107&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/218
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbb_tugrul_tomba_abstract.pdf423.6 kBAdobe PDFView/Open
zbb_tugrul_tomba_ozet.pdf236.27 kBAdobe PDFView/Open
zbb_tugrul_tomba_tez.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.