Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2176
Title: General features of four caseswith oncocytic change in thyroid tumors
Other Titles: Tiroıdin onkositik değişiklik gösteren tümörlerine dört olgu eşliğinde genel bakış
Authors: Tataroğlu, Canten
Kesen, Zehra
TR149390
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
Keywords: Hurthle Hücresi
Papiller Karsinom
Adenom
Tiroid
Hurthle Cell
Papillary Carcinoma
Adenoma
Thyroid
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Tataroğlu, C., Kesen, Z. (2007). General features of four caseswith oncocytic change in thyroid tumors.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,8(1),35-37.
Abstract: Tiroid follikül epitel hücrelerindeki onkositik degisiklikler benign uçta Hashimoto tiroiditi, malign uçta Hurthle hücreli karsinom yada medüller karsinom gibi genis bir spektrumda izlenebilirler. Biz onkositik degisiklik gösteren dört tiroid tümörünü histopatolojik özellikleriyle tartıstık. Olguların üçü kadın biri erkektir. Tümörlerin boyutları 1-6 cm arasındadır. Histolojik olarak tüm tümörlerde follikül epitel hücrelerinde onkositik degisiklikler izlenmistir. Iki olguda papiller yapılanma izlenirken diger ikisinde folliküler büyüme paterni izlenmistir. Bir olguda tiroid papiller karsinomda tipik olarak izlenen nükleuslarda saydamlasma dikkati çekmistir. Diger vakalarda nükleuslar vesiküle olup belirgin nükleol içermektedir. Iki olguda tümör çevresindeki tiroid dokusunda Hashimoto tiroiditi bulguları izlenmistir. Histopatolojik olarak birbirine benzeyen ve zaman zaman tanı zorlugu yaratan biyolojik davranış ve prognoz farklılıgı gösteren dört tiroid tümörü sunulmustur.
Oncocytic change in thyroid follicular cells can take place in a range of pathological conditions with Hashimoto's thyroiditis on the benign and Hurthle cell carcinoma or medullary carcinoma on the malignant ends of the spectrum.We evaluated four cases of thyroid tumors composed of oncocytic cells. Three patients were women and one was a man. The tumors measured between 1 to 6 cm. Histologically all tumors showed oncocytic change in thyroid follicular cells.Two cases showed papillary features, and in the others the follicular growth pattern was predominant. In one case, the classical optically clear nuclei of papillary carcinoma were present. The rest had vesicular nuclei and prominent nucleoli. In two cases the peritumoral area showed the features of Hashimoto's thyroiditis. We report 4 cases with oncocytic thyroid neoplasms that might have different biological and prognostic features.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9487/General-Features-Of-Four-Caseswith-Oncocytic-Change-In-Thyroid-Tumors
http://hdl.handle.net/11607/2176
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2007 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-37 (1).pdfMakale Dosyası99.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.