Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2173
Title: Futbolculara uygulanan bazı motorsal egzersizlerin birbirlerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of ınteractions among some motor exercises applied to football players
Authors: Ek, Rauf Onur
Temoçin, Sadun
Tekin, Tevfik Ata
Yıldız, Yüksel
TR148663
TR148438
TR148665
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Futbol
Egzersiz
Performans Test
Soccer
Exercise
Performance Test
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ek, R.O., Temoçin, S., Tekin, T.A., Yıldız, Y.(2007).Futbolculara uygulanan bazı motorsal egzersizlerin birbirlerine etkilerinin incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,8(1).19-22.
Abstract: Futbol antrenmanlarında yerine göre çok degisik yöntemler uygulanmaktadır. Çalıstırıcıların sporcuların yetenek ve performans seviyelerini sık sık test ederek takip etmeleri çok yararlıdır. Bu çalısmanın amacı, egzersiz programı hazırlanırken egzersiz esnasında sporculara yaptırılan çesitli egzersizlerin birbirlerine olan etkisinin arastırılmasıdır. Çalısmamızda düzenli egzersiz yapan 26 amatör futbolcuya 30 ve 60m sürat kosusu, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, mekik, Cooper testi uygulandı. Ölçülen degerlerin birbirleriyle ve zorlu vital kapasite ile etkilesimleri arastırıldı. Bu amaçla tüm veriler SPSS bilgisayar veri analiz programı ile Pearson korelasyon testi yapılarak incelendi. 30m ve 60m sürat kosu sonuçları arasında önemli bir korelasyon bulundu. Sürat kosu performanslarının dikey sıçrama dereceleri ile güçlü bir baglantısının bulundugu tespit edildi. Ayrıca, mekik sayısı ile durarak uzun atlama ve dikey sıçrama arasında da pozitif korelasyon saptandı. Bu tip analizler, sporcu performanslarının takibinde ve egzersizlerin programlanmasında yararlı olabilir.
Different types of exercise are utilised for a variety of purposes in soccer training.It's quite useful for trainers to observe and test players' efficiency and performances frequently. Aim of this study is to investigate how different types of methods applied during exercise interact each other in preparing a exercise programme. In our study, twenty six amateur soccer players exercising regularly practiced 30 and 60m speed tests, standing broad jump, vertical jump, sit up and the Cooper test. The interaction between the measured values and forced vital capacity was examined. For this purpose, all data was analyzed by Pearson correlation test using the SPSS programme. A significant correlation was found between the results of 30 and 60m speed tests. Also, a powerful relationship was observed between performance of speed tests and degrees of vertical jumps. In addition, another positive correlation was determined between the numbers of practiced sit ups, standing broad jumps and vertical jumps. It's concluded that this kind of research is crucial in observing the performances of players and programming the exercises.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9484/Investigation-Of-Interactions-Among-Some-Motor-Exercises-Applied-To-Football-Players
http://hdl.handle.net/11607/2173
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2007 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-22.pdfMakale Dosyası70.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.