Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2167
Title: Jejunoileal divertiküller : olgu sunumu
Other Titles: Jejunoileal diverticulosis: a case report
Authors: Akdur, Pınar Özdemir
Yıldız, Selda
Ölçer, Tülay
TR188020
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Jejunoileal
Divertikül
Baryumlu İnce Barsak Pasaj Grafisi
Jejunoileal
Diverticula
Barium Meal And Small Bowel Follow Through Examination
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Akdur, P.Özdemir.., Yıldız, S., Ölçer, T.(2008).Jejunoıleal divertiküller: olgu sunumu.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,9(3),41-43.
Abstract: Ince barsak divertikülleri çok nadirdir ve genellikle asemptomatiktir. Bu nedenle tanıları genellikle bizim hastamızda oldugu gibi ince barsak pasaj grafilerinde veya operasyonlarda tesadüfen konulmaktadır. Bulantıkusma, karın agrısı gibi nonspesifik semptomlar da olusturabilen bu divertiküller nadiren barsak tıkanması, gastrointestinal kanama,perforasyon, divertikülit gibi ciddi komplikasyonlara da neden olabilmektedirler.Ancak jejunoileal divertiküllerin yol açabilecegi nonspesifik semptomlar ve ciddi akut komplikasyonlar konusunda uyanık davranılması durumunda erken tanı konulabilir ve jejunoileal divertiküllere baglı morbidite ve mortalite oranları düsebilir Biz bu yazıda 5-6 yıldır devam eden kronik karın agrısı ve buna zaman zaman ilave olan ishal sikayetleri arastırılırken jejeunoileal divertikülleri saptanan bir olgu ile önemi yeterince bilinmeyen bir durumu gözden geçirdik.
Small bowel diverticulosis are very rare and they are usually asemptomatic. Because of that, as it has been done in our case, they are mostly diagnosed with small bowel follow through examination or during the operation by chance. These diverticulosis which can cause nonspesific semptoms such as nausea and vomiting and abdominal pain and they not so common can cause serious complications such as diverticulitis, gastrointestinal bleeding, perforation, intestinal obstructions. In this article we discuss a case whose jejenoileal diverticulosis has been found while it has been searched for chronic diarrhea and abdominal pain. Only if we be aware about the nonspesific symptoms and acute severe complications jejunoileal diverticulosis can cause, it can be diagnosed early and also morbidity and the mortality ratios of jejenoileal diverticulosis can be reduced by this way. In this article ,we had a look at a case who had chronic abdominal pain attacks for 5-6 years and sometimes had diarrhea besides aching attacks. While case was searched for these symptoms, jejunoileal diverticulosis have been found which had an unknown importance before.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9458/Jejunoileal-Diverticulosis-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2167
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-43 (2).pdfMakale Dosyası68.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.