Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2162
Title: Kemiğin paget hastalığı : bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
Other Titles: Paget's disease of bone : a case report and review of the literature
Authors: Şentürk, Taşkın
Özgel, Nihat
Meltem Sönmez, Hulki
TR5714
TR10389
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Keywords: Paget Hastalığı
Kemik Semptomları
Paget's Disease
Bone Symptoms
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Şentürk, T., Özgel, N., Sönmez, M. H. (2002). Kemiğin paget hastalığı; bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-28.
Abstract: Paget hastalığı kemik ağrısı, deformitesi, patolojik kırıklar, nörolojik bozukluklar ve osteosarkomun artmış insidansı ile karakterize, ileri yaş grubunda sık görülen bir hastalıktır. Hastalık patogenezinde genetik faktörler rol oynar, fakat hastalığın moleküler temeli hala açık değildir. Histopatolojik olarak artmış osteoklast formasyonu ve kemik yıkımını takip eden aşırı yeni kemik oluşumu ile karakterizedir. Tanı, sıklıkla radyografi çekilirken rastlantısal bir bulgu olarak veya beklenmeyen serum alkalen fosfataz yüksekliği ile konur. Paget hastalığı, hastalarda hem fonksiyonu hem de mobiliteyi azaltır ve psikolojik problemlerle birlikte olabilir, böylece yaşam kalitesini belirgin olarak bozabilir. Burada Paget hastalığı tanısı konulan bir olgu sunulmuş ve ileri yaş grubunun önemli bir hastalığı olması nedeniyle, hastalığın özellikleri tartışılmıştır.
Paget's disease of bone is a common condition characterized by bone pain, deformity, pathological fracture, neurologic disorders and an increased incidence of osteosarcoma in the elderly people. Genetic factors play a role in the pathogenesis of Paget's disease but the molecular basis of the disease remains unclear. Histopathologically the disease is characterized by markedly increased osteoclast formation and bone resorption followed by excessive new bone formation. Frequently the diagnosis is made as an incidental finding on X-ray, or it is considered because of an unexpected elevation in serum alkaline phosphatase. Paget's disease can reduce both function and mobility, and can be associated with psychological problems. Therefore, quality of life may be reduced in patients with Paget's disease. We report a patient with Paget's disease and discuss features of this disorder which is of importance in the elderly population.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9624/Pagets-Disease-Of-Bone-A-Case-Report-And-Review-Of-The-Literature
http://hdl.handle.net/11607/2162
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-28.pdfMakale Dosyası91.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.