Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2161
Title: 2001 yılında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar edilen iç organ ve deri leıshmanıasıs olguları
Other Titles: Cutaneous and visceral leshmaniasis cases reported to the bureau of Ministry of Health in Aydın in 2001
Authors: Ertuğ, Sema
Aydın, Neriman
Gültekin, Berna
Doyuran, Eyüp S.
TR1943
TR14540
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Deri Leishmaniasis
İç Organ Leishmaniasis
Aydın
Cutaneous Leishmaniasis
Visceral Leishmaniasis
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ertuğ, S., Aydın, N., Gültekin, B., Doyuran, S. E. (2002). 2001 yılında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar edilen iç organ ve deri leıshmanıasıs olguları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 9-12.
Abstract: Amaç: Çalışmamızda Aydın ılınde 2001 yılında saptanan derı ve ıç organ leıshmanıasıs olgularının yaş, cıns, lezyonun saptandığı ay, yerleşım bırımı ve klınık tıpıne göre dağılımlarının ıncelenmesı amaçlanmıştır. Yöntem: Aydın Sağlık Müdürlüğü ve Adnan Menderes Ünıversıtesı Tıp Fakültesı Mıkrobıyolojı ve Klınık Mıkrobıyolojı Anabılım dalı kayıtları gerıye dönük olarak ıncelenmış, saptanan derı ve ıç organ leıshmanıasıs olguları değerlendırılmıştır. Bulgular: Yaşları 1-81 arasında değışen 45 derı ve 1-6 yaşlarında arasında 4 ıç organ leıshmanıasıs olgusu saptanmıştır. Olguların yerleşım merkezlerıne göre dağılımı ıncelendığınde, derı leıshmanıasıs olgularının 3 (%6,7)'ünün ıl merkezınde 42 (%93.3)'sının merkez ılçe ve köylerınde olduğu belırlenmıştır. ıç organ leıshmanıasıs olgularının ıse tamamının merkez ılçe ve köylerınde yaşadığı görülmüştür. Derı leıshmanıasıs olgularında lezyon sayısı ve lokalızasyonları ıncelendığınde, 21 (%46,7)'ınde bır, 11 (%24,4)'ınde ıkı, 13 (%28,9)'ünde ıse üç veya daha fazla sayıda lezyonun bulunduğu görülmüştür. Lezyonların 24 (%53,3) olgunun sadece yüzünde gerı kalan olguların ıse yüze ılaveten kol bacak gıbı vücudun açıkta kalan dığer yerlerınde olduğu belırlenmıştır. Sonuç: Aydın ılınde hem ıç organ hem de derı leıshmanıasıs olguları görülmektedır. Leıshmanıasıs'ın bır sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmasını önlemek amacıyla parazıte, vektöre ve rezervuarlarına aıt ılerı çalışmaların yapılmasının önemlı olduğu düşünülmektedır.
Objectives: The aim of this study was to determine clinical and demographic characteristics of cutaneous leishmaniasis (CL) and visceral leishmaniasis (VL) in the province ofAydın 2001. Methods: The records of patients diagnosed with VL and CL were obtained from the Bureau of Ministry of Health inAydın andAdnan Menderes University Hospital, and were evaluated retrospectively. Results: Forty-five patients werefoundtohaveCL, whoseagesrangedfrom 1 to 81 and 4 patients had VLwhose ages ranged from 1 to 6years. Geographic distribution of the cases was as follows: 3 (6.7%) patients withCLwere from the city center, 42 (93.3%) were from small towns and villages. However, all of the VL cases were from towns and villages. 21 (46,7%) cases had one lesion, 11 (24,4%) cases had two lesions and 13 (28,9%) cases had three or more lesions. Twenty-four cases (53.3%) had lesions localized to face only, while the remaining, cases had whidespread lesions distributedthroughout the arms, legs and face. Conclusion: Both VL and CL cases are seen inAydın. Inorderto prevent leishmaniasis as a health problem, it is important to make more investigations about parasites, vectors andreservoirs.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9621/Cutaneous-And-Visceral-Leshmaniasis-Cases-Reported-To-The-Bureau-Of-Ministry-Of-Health-In-Aydin-In-2001
http://hdl.handle.net/11607/2161
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-12.pdfMakale Dosyası86.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.