Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2160
Title: Hastanemize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
Other Titles: Evoluation of childhood poisoning at our hospital
Authors: Özcan, Tuğrul
Tosun, Ayşe
İnan, Gülten
Yendur, Gürol
Özbek, Erhan
Can, Demet
Önal, Hakan
TR149944
TR238012
Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi
Keywords: Çocukluk Çağı
Zehirlenme
Childhood
Poisoning
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Özcan, T., Tosun, A., İnan, G., Yendur, G., Özbek, E., Can, D., Önal, H. (2002). Hastanemize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 5-8.
Abstract: Amaç: Acil servislere başvurular içerisinde sayıları giderek artan zehirlenmelere dikkat çekmek ve hastanemize zehirlenme ile başvuran olguları değerlendirmek için bu çalışma planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesine 1994 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında zehirlenme nedeni ile başvuran 123 olgu geriye dönük olarak yaş, cins, alınan toksik maddenin türü, başvuru süreleri, başvuru şikayetleri, tedavi yöntemleri hastanede kalış süreleri açısından değerlendirilmişlerdir. Bulgular: Olguların %80'inin 5 yaşından küçük, erkek/kız oranının 1.2 olduğu saptanmıştır. Zehirlenmelerin sırasıyla ilaçlarla (%61), petrol türevi hidrokarbonlu bileşiklerle(%17), besinlerle (%7.2), organik fosforla (%6.5), fare zehiriyle (%4), CO gazıyla (2.4) ve kimyasal ajanlarla (1.7) olduğu tespit edilmiştir. Zehirlenme olgularının %95.2'si kaza sonucunda meydana gelmiş, %4.8'i istemli ilaç alımı şeklinde olmuştur. Sonuç: Zehirlenmeler daha çok 5 yaş altındaki çocuklarda görülmektedir. ılaçlar ve hidrokarbonlu bileşikler en sık çocukluk çağı zehirlenmelerine yol açan ajanlardır. Çocukların bu ajanlardan uzak tutulması bu tip zehirlenmeleri önleyecektir.
Objective: The aim of this study is to evaluate childhood poisoning at our hospital and to draw the attention to the increasing incidence of childhood poisoning. Material and Method: In this retrospective study, the records of 123 cases who were hospitalized due to poisoning between January 1standMay 1stin 1994 were evaluated. Their age, sex, the type of material ingested, initial complaints, hospitalization time, the duration of hospitalization, treatment protocols were investigated. Results: Eighty percent of cases studied were younger than five years old with a male/female ratio of 1.2. The toxic agents ingested orexposedwere as follows: Drugs 61%, hydrocarbon compound 17%, food7.2%, organic phosphorus 6.5%, ratpoison4%, CO 2.4% and other chemicals 1.7%. Ninety five percent of cases wereexposed to the toxic agents accidentally whereas 4.8 % had ingested onpurpose. Conclusion: Poisoning is observed more commonly in children younger than five years old. Drugs and hydrocarbon compounds are the most common agents causing childhood poisoning. Keeping children away from these agents canprevent these types of poisoning.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9620/Evoluation-Of-Childhood-Poisoning-At-Our-Hospital
http://hdl.handle.net/11607/2160
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-8.pdfMakale Dosyası86.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.