Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2159
Title: İndüksiyonda subanestezik dozda uygulanan ketaminin anesteziden uyanma üzerine etkisi (ketaminin anesteziden uyanmaya etkisi)
Other Titles: The effect of ınduction by subanesthetic dose of ketamine on recovery from anesthesia
Authors: Aydın, Osman Nuri
Uğur, Bakiye
Erpek, Güner
Özgün, Sanem
TR21233
TR150492
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Propofol
Ketamin
Uyanma
Taburcu Olma
Aldrete Skoru Propofol
Ketamine
Recovery
Discharging
Alderete Score
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Aydın, N. O., Uğur, B., Erpek, G., Özgün, S. (2002). İndüksiyonda subanestezik dozda uygulanan ketaminin anesteziden uyanma üzerine etkisi (ketaminin anesteziden uyanmaya etkisi). Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 19-24.
Abstract: Amaç: ındüksıyonda propofol öncesı subanestezık dozda uygulanan ketamının anestezıden uyanma, uyanmadan taburcu olma ve postoperatıf komplıkasyon gelışmesı üzerıne etkısının araştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve yöntem: Çalışmamız, Adnan Menderes Ünıversıtesı Tıp Fakültesı Etık Kurul onayı alınarak prospektıf, randomıze, çıft kör olarak gerçekleştırıldı. ASA ı-ıı, 20-65 yaşları arasında 66 olgu çalışmaya dahıl edıldı. ıkı gruba ayrılan olguların anestezı ındüksıyonları; ı. grupta (Grup P) 2.5 mg/kg propofol, ıı. grupta (Grup K/P) 0.5 mg/kg ketamını takıben 1 dk sonra 2.5 mg/kg propofol ıle gerçekleştırıldı. Olguların anestezı, ekstübasyon, uyanma odasına alma, uyanma odasından taburcu olma sürelerı, Aldrete skorları ıle postoperatıf gelışen komplıkasyonlar ızlenerek kaydedıldı. Bulgular: Her ıkı grup arasında ekstübasyon süresı ve uyanma odasına alış sürelerı benzerken, uyanma odasından taburcu olma süresı K/P grubunda daha uzun saptandı (p=0.006). Olguların 10 ve 15. dk Aldrete skorları K/P grubunda ıstatıstıksel olarak daha düşük tespıt edıldı (sırasıyla p=0.039 ve 0.044). Aldrete skorları, her ıkı grupta da uyanma odasına gelışten ıtıbaren ıstatıstıksel olarak anlamlı arttı (p=0.000). Her ıkı grupta gelışen komplıkasyon oranı (p=0.095) ıle postoperatıf kardıyovasküler sıstem deðışıklıklerı benzer bulundu. Sonuç: ındüksıyon öncesı, propofole ketamın ılave edıldıðınde postoperatıf uyanmanın gecıkebıleceðı göz önünde bulundurmalıyız. Bu nedenle olgular postoperatıf dönemde yakından gözlenmelı, özellıkle uyanıklık, solunum ve aktıvıtelerı tam olarak gerı dönmeden servıslerıne taburcu edılmemelerı sonucuna varılmıştır.
Purpose: To evaluate the effect of a subanesthetic dose of ketamine added to propofol for anesthesia induction, on recovery from anesthesia, discharge time from the postoperative anesthesia care unit (PACU), and postoperative complications. Patients and method: The Ethical Committee of Adnan Menderes University, Medical Faculty, approved the study. Sixty-six patients with ASA Physical statuses I-II and between 20-65 years of age were prospectively investigated in a double blinded, randomised, prospective study. The patients were divided into two groups. In the first group anesthesia was induced with 2,5 mg/kg propofol (Group P), in the second group (Group K/P) 1 minute after 0,5 mg/kg ketamine 2,5 mg/kg propofol was administered. The duration of anesthesia, extubation time, admittance and discharge times at PACU, Aldrete scores and postoperative complications were recorded. Results: The extubation time and the period between extubation and admission to theEPACU were the same between the two groups. The time to discharge from the PACUEwas longer in group K/P than in group P (p= 0,006).Alderete scors were statistically lower in the group K/P than in the group Pat 10 and 1541 minute (p=0,039, 0,044 respectively). Aldrete scores increased significantly in both groups after patients were admitted to the PACU (p=0.000). In both groups, postoperative complication rate (p=0,095) and cardiovascular system changes were similar. Conclusion: We should be aware that postoperative emergence time could be late when ketamine is added to propofol in anesthesia induction. In the postoperative period, patients should be carefully observed and if emergence time is delayed or reversal of respiration and motor activation is not enough, discharge from PACU should be postponed.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9623/The-Effect-Of-Induction-By-Subanesthetic-Dose-Of-Ketamine-On-Recovery-From-Anesthesia
http://hdl.handle.net/11607/2159
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-24.pdfMakale Dosyası172.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.