Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2143
Title: Bir grup sikkenin ışığında Mastaura Kenti Tanrı ve Kültleri
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Mastaura
Mastavra Kalesi
Bozyurt Köyü
Eyelli Yaylası
Mastavra Castle
Bozyurt Village
Eyelli Plateau
Issue Date: 2005
Publisher: Çankaya Üniversitesi
Citation: Üreten H. ,"Bir grup sikkenin ışığında Mastaura Kenti Tanrı ve Kültleri" ,Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences ,Sayı:4 ,129-142 ,2005
Abstract: Antik yazılı kaynaklar ve arkeolojik belgelerden edindiğimiz bilgilere göre, Mastaura Menderes nehri kıyısında Nysa antik kenti yakınında kurulmuşltur. Nazilli ilçesine 3 km uzaklıkta Bozyurt ve Eyelli yaylaları arasında kurulan kent, Eşes’i Celenea’ya bağlayan yol üzerinde olup antik Menderes havzasının para darbeden ticaret merkezlerinden biridir. Bugün halk arasında ‘Mastavra Kalesi’ denilen mevkide bu kente ait yazıt ve sikkeler bulunmuşltur. Kentin sikke tipi bazen kutsadığı tanrı, tanrıça ya da kahramanlar bazen de kentin yöresel zenginliğine ve ekonomik kaynağına işlaret eden bir ürün olabiliyordu.
As we know from ancient literary sources and archaeological discoveries, the city of Mastaura was located near ancient city of Nysa at the Meander. Located three kilometers from Nazilli town between the Bozyurt and Eyelli plateaus, Mastaura is situated on the road that connected Ephesos with Calaene. In ancient times it was one of the commercial emporia in the Meander valley that minted its own coinage. Some monuments and coins were found in the region that is called ‘Mastavra Castle’ among public. The coins of the city either depicted the sanctified local god, goddess or the heroes of the city or revealed the local product which symbolized the regional wealth or economic sources of the city.
URI: http://jas.cankaya.edu.tr/gecmisYayinlar/yayinlar/05aralik/13_HuseyinUreten.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2143
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mastaura Kenti Tanrı ve Kültleri.pdfMakale Dosyası223.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.