Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2142
Title: Hinman sendromu: olgu sunumu
Other Titles: Hinman syndrome: case report
Authors: Gülez, Pamir
Hızarcıoğlu, Murat
Kayserili, Ertan
Apa, Hurşit
Tayfun, Funda
Kefi, Aykut
TR237972
TR216599
TR139052
TR171397
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Keywords: Hinman Sendromu
Fonksiyonel İşeme Bozukluğu
Ürodinamik Bulgular
Hinman Syndrome
Functional Voiding Disorder
Urodynamic Evidence
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gülez, P., Hızarcıoğlu, M., Kayserili, E., Apa, H., Tayfun, F., Kefi, A. (2005). Hinman sendromu: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 43-45.
Abstract: Hinman sendromu yapısal ve nörolojik bir neden olmaksızın eksternal sfinkterin iseme sırasında gevseyememesi ile karakterize bir hastalıktır. Dört yasındaki kız olgu kesik kesik idrar yapma, gece, gündüz ıslak kalma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yakınmaları ile yatırıldı. Bu yakınmalarının 7 ay önce basladıgı ögrenildi. Fizik muayenesinde glob vezikal saptanan hastanın yapılan batın ultrasonografisinde her iki böbrek pelvisinde dilatasyon, voiding sistoüretrografide mesane kapasitesinde azalma, kontur düzensizligi saptandı, vezikoüreteral reflü gösterilemedi. Ürodinamik çalısmaile detrusor sfinkter dissinerjisi saptandı ve Hinman sendromu tanısı kondu. Olgu ilgi çekici olması nedeniyle literatür esliginde sunuldu.
Hinman syndrome, also called detrusor-sphincter dyssynergia is characterized by failure of the external sphinchter to relax during voiding in the absence of a definable structural and neurological cause. A four year-old girl was admitted hospital with the complaints of intermittant stream, daytime wetting and recurrent urinary tract infections. It was learned that these complaints had begun seven months ago. Globe vesicale was found in the physical examination; and abdominal ultrasonography revealed bilateral renal pelvic dilatation and decreased capasity; and irregular contour of bladder were detected in the voiding cystourethrogram but vesicoureteral reflux was not found. Detrussor sphyncter dyssynergia was determined according to the results of urodynamic studies and she was diagnosed as Hinman syndrome. This case was presented with a reviev of the literature since it was interesting.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9529/Hinman-Syndrome-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2142
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-45.pdfMakale Dosyası79.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.