Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2132
Title: Mitolojinin ve tarihin simgesi : Manisa Müzesi’ndeki Marsyas heykeli
Other Titles: Symbol of mythology and history: Marsyas statue at Manisa Museum
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Kelainai
Apameia
Apameia Kibotos
Apollon
Marsyas
Celaenaei
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Citation: Üreten, H. (2014) Mitolojinin ve tarihin simgesi : Manisa Müzesi’ndeki Marsyas heykeli.Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1) 1-14.
Abstract: Burada tanıtmaya çalışacağımız heykel grubu, Manisa’ya bağlı Sarıgöl ilçesinin Bağlıca köyünde bulunarak yurtdışına kaçırıldığı anlaşılan ve Türk yetkililerin etkin girişimleri sonucu ülkemize iade edilerek 1995 yılından itibaren Manisa Müzesi’nde sergilenmekte olan “Marsyas Heykeli”dir. Elimizde bulunan beyaz mermerden yapılmış “Beyaz Marsyas” heykel gurubu, bizim açımızdan içerdiği mitoloji ve tarih bilgisi ile simgesel olarak iki açıdan önem arz etmektedir. Söz konusu heykel gurubu, eserleri günümüze ulaşan antik yazarlar başta olmak üzere diğer yazılı ve yazısız kaynakların da verdiği bilgiler ışığında hem mitoloji hem de tarihe dayanarak iki farklı yorumla bu çalışmada anlatılmaya çalışılacaktır. Böylece Manisa Müzesi’nde sergilenmekte olan Marsyas Heykeli’nin Apameia antik kentinin tanıtımına nasıl katkı sağladığının da altı çizilmiş olacaktır.
Statue group that will be introduced in this study is “The Marsyas Statue” which was smuggled abroad following its discovery in Baglica, a village of Sarigol county in Manisa province. Thanks to active initiatives of Turkish officials this statue was returned to Turkey in 1995 and has been exhibited in Manisa Museum since then. “The White Marsyas” statue group which is made up of white marble is important for us from two symbological point of view with mythological and historical information that it contains. Statue group in question will be tried to describe with two different interpretation in the light of ancient writers whose works survived to modern time as well as other literary and non-literary sources with reference to both mythology and history. By doing so it will be also underlined that how the Masryas Statue at Manisa Museum will contribute to advertisement of the ancient site of Apameia.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177617
http://hdl.handle.net/11607/2132
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 1
Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitolojinin ve Tarihin Simgesi Manisa Müzesi'ndeki Marsyas Heykeli.pdfMakale Dosyası662.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.