Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2128
Title: Tıp Fakültesi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinde biyoelektriksel impedans analiz (bia) yöntemi ile vücut kompozisyonlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of body compositions between Medical School students and physical education and Sports School students by using the bioelectrical impedance analysis (bia) method
Authors: Karakaş, Sacide
Taşer, Figen
Yıldız, Yüksel
Köse, Hayrullah
TR10514
TR129239
TR148665
TR43189
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Keywords: Biyoelektriksel İmpedans
Spor
Vücut Yağ Oranı
Yağ Dışı Kitle
Bioelectrical Impedance
Sport
Body Fat
Fat Free Mass
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Karakaş, S., Taşer, F., Yıldız, Y., Köse, H. (2005). Tıp Fakültesi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinde biyoelektriksel impedans analiz (bia) yöntemi ile vücut kompozisyonlarının karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 5-9.
Abstract: Amaç: Bioelektrik impedans analizi (BIA) yöntemini kullanarak düzenli egzersiz yapan ve yapmayan ögrencilerde vücut kompozisyonlarını karsılastırmaktır. Yöntem: Tıp Fakültesi ve Spor Yüksek Okulundan yasları 19-29 arasında olan toplam 73 ögrenci, el ayak BIA yöntemi ile vücut kompozisyonları açısından karsılastırıldı. Örneklemde, düzenli egzersiz yapanlar, herhangi bir sporu, haftada üç gün ve minimum 6 saat olmak kaydıyla en az iki yıl süreyle yapan ögrencilerden; düzenli egzersiz yapmayanlar ise son iki yıldır hiçbir sporu düzenli olarak yapmayanlar arasından seçildi. Normalde cinsler arasında toplam vücut suyu (TVS), vücut yag oranı (VYO) ve yag dısı kitle (YDK) yönünden farklılık oldugu için her iki cins kendi grupları içinde egzersiz yapıp yapmama yönünden karsılastırıldı. Gruplar arası karsılastırma için SPSS 10.0 programında Mann-WhitneyUtesti kullanıldı. Bulgular: Düzenli egzersiz yapan ve yapmayan bireyler karsılastırıldıgında her iki cinste deVYO,TVS,YDKve onun bilesenleri olan hücre dısı sıvı (HDS) ve hücre içi sıvı (HIS) hacimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar oldugu görüldü. Sonuç: Yag kitlesini azaltma ve yag dısı kitleyi arttırmada diyet ve egzersiz birlikte yapılması gerekirken vücut sıvılarının korunmasında ise egzersiz tek basına yeterli olabilir.
Objective: The aim of this study was to compare body compositions in students who exercised regularly and students who did not exercise by bioelectrical impedance analysis (BIA). Material and Methods: 73 medical students and students of a physical education and sports school aged between 19-29 years were compared in terms of body composition by using hand to foot bioelectric impedance analyzer (BIA). The regularly exercising group was confirmed from students who were engaged in any type of sport at least three days (minimum of six hours) a week for last two years. The non-exercising group consisted of the students who did not do any sports regularly in the last two years. Since there were no significant differences normally between the sexes in terms of the total body water (TBW), body fat (BF), fat free mass (FFM), both sexes were compared in terms of exercising and non-exercising in their own group. For the statistical analysis, Mann Whitney U test was used to compare the groups in SPSS 10.0 program. P <0.05 was considered as statistically signicant. Results: When regularly exercising and nonexercising groups were compared, significant differences were observed in BF, TBW, FFM and extracellular water (ECW) and intracellular water (ICW) which are components of FFM in both sexes. Conclusion: While it is necessary that diet and exercise should be done simultaneously to increase FFM and decrease BF, exercise alone could be enough in the maintenance of body fluids.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9522/Comparison-Of-Body-Compositions-Between-Medical-School-Students-And-Physical-Education-And-Sports-School-Students-By-Using-The-Bioelectrical-Impedance-Analysis-bia-Method
http://hdl.handle.net/11607/2128
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-9.pdfMakale Dosyası88.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.