Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2112
Title: Su çiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen aseptik menenjit ve immün trombositopenik purpurali iki olgu
Other Titles: Two patientswith aseptic meningitis and immune trombocytopenic purpura following chickenpox
Authors: Aydoğdu, S. Ayvaz
Ünüvar, Tolga
Söz, Ömer
Yenigün, Ayşe
TR149939
TR184089
TR15035
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Keywords: Suçiçeği
Aseptikmenenjit
İmmüntrombositopeni
Varicella
Asepticmeningitis
Immune Trombocytopenia
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Aydoğdu, A. S., Ünüvar, T., Söz, Ö., Yenigün, A. (2005). Su çiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen aseptik menenjit ve immün trombositopenik purpurali iki olgu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 39-41.
Abstract: Suçiçeği, Varicella Zoster virüsünün (VZV) primer enfeksiyonudur. VZV viremisine bağlı olarak iç organ ve santral sinir sistemi tutulumu gözlenebilir. Nörolojik komplikasyonlar, suçiçeği enfeksiyonu geçiren çocukların hastaneye en sık yatış endikasyonları arasındadır. Üstelik tipik deri döküntüsü olmadan da görülebilirler. Suçiçeğinin hemorajik komplikasyonları çocuklukta nadirdir. İmmün yetmezliklilerde trombositopeniyle birlikte yaygın hemorajik döküntülere yol açabilir. Trombositopeni suçiçeğini izleyen 1-2 hafta içinde gözlenebileceği gibi daha geç de ortaya çıkabilir. Bu makalede, suçiçeği enfeksiyonundan sonra gelişmiş aseptik menenjitli 7 yaşında erkek olgu ile immun trombositopenik purpuralı (İTP) 6 yaşında erkek olgu sunulmuştur. Her iki olguda da iyileşen suçiçeği döküntüleri vardı. Aseptik menenjitli olgu spontan iyileşirken, İTP'li olgu metil prednizolon tedavisine yanıt verdi. Bu iki olgu nedeniyle suçiçeğinin komplikasyonlu seyredebileceği ve aşı ile korunmanın önemi vurgulanmıştır.
Chickenpox is the primary infection of varicella zoster virus. The viscera and central nervous system can be affected due to viremia of VZV. Neurologic complications are among the most frequent indications for hospitalization of children with varicella. Furthermore, they can be seen in the absence of characteristic cutaneous rash. Haemorrhagic complications of varicella are rare in childhood. Varicella can cause trombocytopenia and disseminated hemorrhagic lesions in immunocompromised children. Trombocytopenia maybegin 1to 2weeks ormore after varicella. In this paper,a sevenyear oldmalewith asepticmeningitis and a six year oldmalewithimmune trombocytopenic purpura (ITP) following varicella are presented. Both of them had resolving cutaneous rashes of varicella. The patient with aseptic meningitis recovered spontaneously; on the otherhand, the patient with ITP responded to metil prednisolone treatment.Due to these two cases, it is stressed that varicella can be complicated and it can be prevented withvaccine.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9542/Two-Patients-With-Aseptic-Meningitis-And-Immune-Trombocytopenic-Purpura-Following-Chickenpox
http://hdl.handle.net/11607/2112
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-41.pdfMakale Dosyası65.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.