Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2111
Title: Translokasyon tipi down sendromlu bir olguda konjenital hipotiroidizm
Other Titles: Presentation of a casewith an association of hypothyroidismand translocation type down syndrome
Authors: Temoçin, A. Kübra
Ulucan, Hakan
Ünüvar, Tolga
Soylu, Semra
Türkmen, Münevver
TR176695
TR184089
TR108057
TR12517
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Keywords: Down Sendromu
Robertsonyan Translokasyon Hipotiroidi
T(15;21)
Down Syndrome
Robertsonian Translocation
Congenital Hypothyroidism
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Temoçin, K. A., Ulucan, H., Ünüvar, T., Soylu, S., Türkmen, M. (2005). Translokasyon tipi down sendromlu bir olguda konjenital hipotiroidizm. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 35-38.
Abstract: Dismorfik yüz görünümü ve tiroid hormonu değerlerinde düşüklük saptanan kırk iki günlük kız bebekte; translokasyon tipi Down Sendromu ve hipotiroidi birlikteliği saptandı. Olgu; nadir görülen bir translokasyon bulunması yanısıra, hipotiroidinin, sendromun diğer bulguları arasında gözden kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekmek için olgu sunuldu.
An association between hypothyroidismand translocation type Down syndrome (DS) has been detected in a 42- day-old female baby with facial dysmorphismand low levels of blood thyroid hormones. The case is presented because of the rarity of this type of translocation, and the importance of hypothyroidismamong common findings ofDSis emphasized.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9541/Presentation-Of-A-Case-With-An-Association-Of-Hypothyroidism-And-Translocation-Type-Down-Syndrome
http://hdl.handle.net/11607/2111
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-38.pdfMakale Dosyası132 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.