Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2105
Title: Roma Dönemi’ne kadar Tralleis tarihi ve Attaloslar ile ilişkileri
Other Titles: The history of Tralleis to the Roma Period and its relations with Attalids
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Tralleis
Pergamon Krallığı
Kistophar
Attaloslar Sarayı
Eumeneia
Aydın
The Kingdom of Pergamum
Cistophoros
Attalids Palace
Aidin
Issue Date: 2005
Publisher: Ankara Üniversitesi
Citation: Üreten H. (2005) ,Roma Dönemi’ne kadar Tralleis tarihi ve Attaloslar ile ilişkileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi ,XXIV ,38 ,195-212. http://dx.doi.org/10.1501/Tarar_0000000241
Abstract: Antik Tralleis kenti, yazınsal kaynaklar ve arkeolojik bulgulardan edindiğimiz bilgilere göre, Mesogis Dağları 'flln güney eteğindeki trapez biçim li kesik bir tepenin yüksek düzlüğünde kurulmuştur. Kent, uygun iklim koşulları, doğal savunması, verimli ve sulak toprakları sayesinde antikçağın güçlü kentlerinden biri olmuştur. Roma ile Seleukoslar arasındaki savaşta Roma ya karşı tavır alan kent, Pergamon Krallığı 'na bağlanmış ve Tralleis adını almıştır. İ. Ö. 189-133 yılları arasındaki dönem birçok Asya kentleri gibi Tralleis için de huzur ve barış dönemi olmuştur.
The ancient eity of Tralleis, as we know from ancient literary sourees and arehaeologieal diseoveries, was built upon a loftly plateau on one of the southern spurs of the Mesogis range. With its ideal elimatie eonditions, natural proteetive barriers, and produetive soil, Tralleis beeame one of the most poweıful eities of the aneient period. In the war between the Rome and the Seleucidae, the city was opposed to Roma and, as a resI/lt, beeame part of the Kingdom of Pergamum and was given the name Tralleis. The period between 189 B.C and eire. 133 B. C, was for Tralleis, as for most other Asiatie cities. a time of peace and pro~perity.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/35/306.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2105
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roma Dönemi’ne Kadar Tralleis Tarihi ve Attaloslar İle İlişkileri.pdfMakale Dosyası1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.