Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2104
Title: Kyzikos’lu bir kadın Euergetes : Kraliçe Apollonis
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Hellenistik Kraliçeler
Euergetes
Kraliçe Apollonis
HelIenistic Queen
Euergetes
Queen Apollonis
Issue Date: 2004
Publisher: Ankara Üniversitesi
Citation: Üreten H.(2004) ,Kyzikos´lu bir kadın Euergetes: Kraliçe Apollonis. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi ,XXIII ,36 ,251-261. http://dx.doi.org/10.1501/Tarar_0000000169
Abstract: Klasik dönemlerden Hellenistik döneme kadar, kadın adaklarının sayıca artışı Grek polisinin değişen durumu ve artan zenginliği ile açıklanabilmiştir. Bu gelişimin en belirgin işareti Klasik dönemin leitourgia sisteminden doğan ve halk yönetimi açısından yeni bir nitelik ve önemkazanan zengin sınıfın euergetizm' i olmuştur. Aynı zamanda Hellenistik dönemin kraliçeleri hayırsever ve kurucu gibi sıfatlarla hareket ederek diğer kadınlara da örnek olmuşlardır.
From Classical times to the Hellenistic period, large-scale dedications by women increase in number as in expense, a phenomenon, which can be explained by growing wealth and the changing situation of the Greek polis. The elearest symptom of this development is the euergetism of the wealthy elite, which derived from the liturgy system of the Classical period but had gained a new quality and importance for the public administration. Also Hellenistic queen s acted as euergetai and founders and could therefore be regarded as role models for other women.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/31/275.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2104
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyzikos’lu Bir Kadın Euergetes.pdfMakale Dosyası674.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.