Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2102
Title: Hellenistik Dönem´de Pergamon´da görev yapmış olan Gymnasiarkhosların onurlandırılmaları
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Gymnasıarkhos
Hellenistik Dönem
Pergamon
Hellenistic Period
Issue Date: 2003
Publisher: Ankara Üniversitesi
Citation: Üreten H. (2003) ,"Hellenistik Dönem´de Pergamon´da görev yapmış olan Gymnasiarkhosların onurlandırılmaları" ,A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ,43 ,2 ,175-186. http://dx.doi.org/10.1501/Dtcfder_0000000179
Abstract: Hellenlerin sosyal ve siyasal yaşamında çok büyük değişikliklerin meydana geldiği İ.Ö. 330-İ.Ö. 31 (Hellenistik Dönem) yıllarında Pergamon kentinde, Philetairos 'tan III. Attalos 'a kadar barışta kuwetli bir yönetici, askerlikte kudretli bir komutan ve siyasette yetişkin bir diplomat olarak savaştan çok barışa yönelik politika uygulayan krallar başa geçmiştir. Bu makalede, Hellenistik Dönem'de Pergamon'da Pergamon Krallığının yönetim organlarını kurmuş ve görev yapmış olan Gymnasiarkhoşiarın onurlandırılması ele alınmıştır. Bunun için, Gymnasiarkhos ve Gymnasiarkhosluk görevinin statüleri epigrafik ve arkeolojik kaynaklar ışığında incelemiş, üstlendikleri görevler de dikkate alınmıştır.
Between 330 B.C.- 31 B.C. (The Hellenistic Period), which was also an era in which the Hellenic Culture undenvent dramatic social and political changes, the city Pergamon was ruled by a series of kings (Philetauros - Attalos III.) who were not only competent administrators, skilled generals but also gifted diplomats, their goal inforeign policy to maintain peace rather than achieve through war. This study aims to show the various ways by which the Gymnasiarkhs, founder as well as officials of many administrative institutions in the Kingdom of Pergamon, were honoured. For this purpose both the Gymnasiarkh and their position in society was studied by epigraphic and archeologic sources, also the diversity of their functions has been taken into consideration.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1010/12260.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2102
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hellenistik Dönem'de Pergamon'da Görev...pdfMakale Dosyası258.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.