Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2101
Title: Labraunda (Labranda) kutsal alanında Hekatomnid gücün sergilenmesi
Other Titles: Hecatomnid display of power at the Labraynda sanctuary
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Labraunda
Hekatomnid
Maussollos
Idreius
Karia
Tapınak
Artemisia
Satrap
Caria
Temple
Issue Date: 2005
Publisher: Ankara Üniversitesi
Citation: Üreten H.(2005) ,Labraunda (Labranda) kutsal alanında Hekatomnid gücün sergilenmesi.(çeviren: Hüseyin Üreten) ,A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ,45 ,2 ,59-70.
Abstract: Küçük Asya'nın güneybatısındaki İ.Ö.4 .yüzyıla ait olan Labraunda kutsal alanı boyu çok yüksek olmayan tek bir bina projesi şeklindeydi. Adak yazıtlarının sunduğu bilgilerden en önemli yapılardan yedi tanesinin İ.Ö. 352 yılında ölen Maussollos ya da 8 yıl sonra İ.Ö. 344 yılında ölen küçük erkek kardeşi İdrieus tarafından inşa edilmiş olduğunu öğreniyoruz.. Biri Maussollos diğeri İdrieus tarafından yaptırılan iki farklı bina projesinden söz edilmektedir. Bu İki kardeş Karia kutsal alanının hamileri rolünü iki farklı biçimde üstlenmişlerdir. Bu da gücün sergilenmesinin iki ayrı yaklaşımı olarak açıklanabilir. Maussollos, Labraunda'daki bina projesini uluslararası arenada bir güç gösterisi olarak kullanmış olarak ortaya çıkar. Antikçağ yazılı kaynaklarında onun hakkında duyduklarımız geleceğe yönelik gerçekleşmesi mümkün olmayan çok hırslı bir adam olduğudur. Maussollos'un taraftarları yalnızca Yunanlılar değil uluslar ar asıdır hatta bu durum Halikarnassos'ta Maussolleion'un dikilmesiyle de açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Söz konusu anıtın yarattığı etki evrenseldir. Artemisia ile birlikte iki yıl kadar süren ortak yönetimden sonra, 351 yılında iktidarı ele geçiren İdrieus, uluslararası arenada akılda kalıcı bir etki bırakmamıştır. Onun etkisi yalnızca Kanalılara yönelik olmuştur. İdrieus'un Maussollos'dan sonra tahta geçmesiyle birlikte yayılmadan sağlamlastirmaya doğru bir değişimin oldugu görülür.
The 4th-century-BC sanctuary of Labraynda in south-western Asia Minor was seemingly created in one single short building project. Thanks to dedicatory inscriptions, we know that seven of the most important buildings were erected either by Maussollos, who died in 352, or by his younger brother Idrieus, who died 8 years later, in 344 BC. It is suggested that there were rather two separate building projects, one by Maussollos and the other one by Idrieus. The two brothers may have used their roles as patrons of the Carian sanctuary in two different ways; this could be explained as two different approaches to the display of power. Maussollos appears to have used the building project at Labraynda as a display of power primarily to an international audience. What we hear about him in ancient written sources shows him to have been a very ambitious man with farreaching plans. That his audience was international, and not only greek, is also clearly indicated by the erection of the Mausoleum at Halikarnassos. The impact of that monument was world-wide. Idrieus, who took over in 351 after an interregnum of some two years with Artemisia as the ruler, gives no impression of having had an international audience in mind. His activity seems to have been directed primarily towards the Carians. The change that took place when Idrieus succeeded Maussollos seems thus to have been a change from expansion to consolidation.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1007/12215.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2101
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
labraunda.pdfMakale Dosyası497.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.