Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2100
Title: Mamurt Kale’de Meter Aspordene Kültü
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Meter Aspordene
Ana Tanrıça Meter
Aspordene Dağı
Yund Dağı
Philetairos
Pergamon
Hellenistik Dönem
Aspordenon Kutsal Alanı
The Motter Goddess Meter
The Aspordene Mountain
The Yund Dagy
Philetairus
Pergamene
The Hellenistic Period
Aspordenum
Issue Date: 2006
Publisher: Ankara Üniversitesi
Citation: Üreten H.(2006) ,"Mamurt Kale´de Meter Aspordene Kültü" ,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ,46 ,1 ,211-222 .http://dx.doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001031
Abstract: Bu makale, önemli bir yerel kült olan Meter Aspordene ve tanrıçanın kült merkezi olan Mamurt Kale ile ilgilidir. Mamurt Kale, olasılıkla, İ.Ö.III. yüzyılın başlarında Pergamon’dan yönetilen Philetairos’un krallığına bağlıydı. Meter Aspordene Mamurt Kale’de bir Dağ Tanrıçası olarak tapınılmaktaydı.
This article deals with an important local cult of Meter Aspordene and Mamurt Kale which is the cult centre of the Goddess. Probably subject earlier in the IIIrd century BC to the dynasty of Philetairus, who ruled from Pergamon. Meter Aspordene is worshipped mainly in Mamurt Kale as a Mountain Goddess.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/917/11438.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2100
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mamurt kalede meter aspordene.pdfMakale Dosyası396.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.